Nevetve igazat szólni

Posted by

Kereszty András írása Szentes Tamás Ne vedd komolyan! Vagy mégis című könyvéről

Kezdjük a dedikálással: Ezt a könyvet házasságunk hatvanötödik évében feleségemnek ajánlom, aki gondok, bajok és aggodalmak közepette is mindig tud vidám maradni, tréfálkozni.
Ez azért elárulja, hogy 1. A szerző nem nyeretlen kétéves, 2. hűséges természetű, 3. tréfa kedvelő.

Folytassuk az alcímmel: Ridendo dicere verum. Ezt írtam a cikk főcímjeként magyarul, Horatiustól származik. Ebből megtudjuk, hogy a könyv írója nem sokat vacakol azzal, hogy mindent megmagyarázzon. Olvasójának azt tekinti, aki kapásból ismeri a latin szállóigéket. (Ha nem ismeri, akkor legalább tudja kiguglizni).
Hát itt van előttünk Szentes Tamás. A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi-díjas professzor emeritusa, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 87 éves. Évtizedeken át saját (és gondolom a dedikálás alapján, hogy a felelesége) szórakoztatására írt irónikus gondolatait hirtelen most kötetbe rendezte, és elküldte a Tinta kidónak, amely kiadta. A rajzokat (amelyek önálló mini-művek) Halász Géza készítette.

Nem hiszem, hogy hosszan kellene méltatni egy szellemes tudós okos, vidám vagy éppen kesernyés könyvét. Elég annyit mondani róla, hogy én is felolvasást tartottam belőle feleségemnek, aki mindig tud vidám maradni, tréfálkozni. Ezért inkább – kedvcsinálónak közlök néhány részletet.
1. Félreértelmező szótár. Akadémia rendes tagja: Az MTA rendetlen tagjaitól eltérően időben érkezik az ülésekre, ott rendesen viselkedik, fel sem szólal, vagy ha mégis, felszólalásával nem zavarja a többieket és az elnökséget, bármit megszavaz, továbbá a kiosztott dokumentumok és saját iratai között rendet tart, vagyis magatartása nem kifogásolható. Bérgyilkos: olyan gazdaságpolitika, amely a reálbér-színvonal radikális csökkenését okozza. Diktatúra: Olyan az egész társadalmat felölelő kirándulás, amelyet általában egy kisebbrendűségét, testi vagy lelki fogyatékosságát ellensúlyozni akaró erőszakos és felelőtlen személy vezet ismeretlen tájak és veszélyek közepette a végső szakadékhoz. Egyházfi: A plébános zabigyereke. Goethe: a tarajos gőtének tojások helyett verseket költő német változata.

2.Bölcsességek. Alea iacta est: A kockázat ki van zárva (a hatalmon lévők esetében). Mene tekel fares. Menetelni igen fárasztó. Omnia vincit Amor. Az Omnia kávé jobb a szeretkezésnél. Ora et labora: Munka közben mindig nézd az órát, nehogy véletlenül többet dolgozzál a kelleténél.

3. Néhány bölcs hazai közmondás. Ki mint veti ágyát, úgy járatja száját. Kicsi a bors, de erőszakos (ha politikus).
4. Egyes intelmek. A dolgozó népet szolgálom – mondta magában az AVH-s tiszt, mikor belelövetett a tömegbe. Boldogok a szelidek, mert ők veszik birtokba a földet – mondta a misszionárius a földjeikről elűzött, rezervárumba kényszerített, rendszeresen megkorbácsolt afrikaiaknak.

5. Az após öröksége. A szerző 92 éves koráig élt apósa hagyta utódaira: Jobb felsülni, mint lesülni. Jobb a sarkon állni, mint politiz-álni.

6. Mindennapi törvényszerűségek Murphy törvényének mintájára: A káosz csak úgy fokozható, ha valaki rendezni próbálja. Aki sokat alszik, egyre álmosabb lesz. A házassághoz különösen azok ragaszkodnak, akiknek nincs házuk. Ha egy gondos, pedáns asszony takarítónőt fogad fel, előtte a szokottnál is tisztábbra takarítja a lakását.

És lehetne folytatni és folytatni… A Professzor szórakoztató könyvet írt. Halász Géza rajzai remekül egészítik ki a szöveget. Sajnos az ábrák mérete túlságosan kicsi, ezért nem tudnak igazán érvényesülni.