Marcipán Ceausescu

Posted by

Fábry Béla

> Finnugor helyett hun rokonságot tanítanak az ötödikes gyerekeknek.

Itt a fészen vetődött fel a kérdés: “miért fontos a Fidesznek a Hun elmélet, mi érdeke a hatalomnak ezt – a finnugor rokonságot, eredetet – átírni, miért jobb nekik, ha a gyerekek a Hun elméletet tanulják az iskolában?”

A válasznak szerintem két eleme van.
1. A történeti hitelesség a fontos. Ha egy kérdésben a politika felülírja a tudományt, akkor bármilyen más kérdésben is felülírhatja. S az nem a vég kezdete, hanem a vég. A történettudomány mai állása szerint bizonyítottan nyelvrokonságban a finnugor népekkel vagyunk, vérrokonságban – genetikai rokonságban – a finnugor népeken túl a sztyeppei vándorlás során számtalan népséggel kerültünk kapcsolatba. Csak éppen a hunokkal nem.

2. A másik tétel a fejlett centrum-országokhoz képest az elmaradottabb fél-perifériákra jellemző kultúrnacionalizmusban keresendő. A magyarság halszagú, sztyeppei, vándorlós, gyűjtögetős, halász-vadász eredet-történetét felváltja a késő-ókor egyik leghatalmasabb, Közép-Európától a Kaszpi-tengerig, és a Dunától a Balti-tengerig terjedő birodalmával folytonos eredet-történet. Mimagyarok (őseink) mán akkor is ejrópa vezető hatalma voltunk. Mint ma is.Orbán meg egyenesen Attila reinkarnációja. Vagy Ceausescué. De legalábbis ő – Orbán – egy marcipán Ceausescu. De ez egy másik történet. Ennek sincs semmi köze a hunokhoz.