Ahol könyveket égetnek, ott embereket is égetni fognak – mondta Heine

Posted by

Gábor György

> A könyv az emberi szellem terméke. Minden szellemi termékkel lehet vitatkozni, minden szellemi terméket lehet a kritika tárgyává tenni, ám aki az emberi szellem hordozóját, a könyvet fizikailag kívánja elpusztítani, az nemcsak önnön teljes szellemi nihiljéről tesz tanúbizonyságot, hanem barbár, pogány habitusáról is: arról, hogy számára kizárólag a pusztítás, a megsemmisítés fizikai eszköze adott, semmi egyéb.

Eszmeisége azonos az „Örök Rómát” elpusztító barbárokéval, a korai kereszténység emlékeit megsemmisítő pogányokéval, a görög-római emlékeket szétverő félanalfabéta kopt szerzetesekével, a középkori zsidó szent könyveket égető inkvizítorokkal, a végső megsemmisítés elvét valló náci könyvpusztítókkal, vagy minden az övékétől eltérő vallási vagy civilizatorikus értéket kíméletlen és gyilkos szenvedéllyel pusztító tálibokéval, a legszélsőségesebb iszlamista terroristákéval.

Weisz Béla rajza

El a kezekkel Bán Zsófiától, el a kezekkel Lázár Ervintől, el a kezekkel a meséktől, el a kezekkel a könyvektől! A könyvek pusztítása részben szellemi deficitről árulkodik, részben a cenzúra visszaállításának szándékáról. És ha Magyarország miniszterelnökének erről csak az jut az eszébe, hogy a magyarok toleránsak a homoszexuálisokkal, mintha azok a társadalomra káros deviánsok lennének, s méltatlanok arra, hogy magyarnak nevezzük őket, akkor a miniszterelnök a legsötétebb, leggonoszabb és a történelem legkártékonyabb erőivel lép szövetségre.

A mesekönyv, mint minden könyv, az emberiség egyik legnagyobb és legtartósabb találmánya, arról szól, amiről alkotójuk beszélni óhajt. Nem kötelező egyetlen könyvet sem elolvasni, nem kötelező semmilyen könyv állításaival egyetérteni vagy azonosulni, de megengedhetetlen az emberi alkotás szabadsága és az összemberi szellem legparányibb része ellen is a megsemmisítés vagy a betiltás szándékával fellépni. Ahol könyveket égetnek, ott embereket is égetni fognak – mondta Heine, jó száz évvel azelőtt, mielőtt jövendölése történelmi valósággá vált. A könyvek pusztítói az emberi szellemet pusztítják, a szellemet, amely az embert végső soron emberré teszi.A szellem gyilkosai ők, vagyis az ember pusztítói.