A munkavállalók sztrájkját és a hallgatók blokádját nem lehet összekeverni

Posted by

Az SZFE sztrájkbizottságának válasza dr. Szarka Gábor kancellár október 4-i ajánlatára

Dr. Szarka Gábor kancellár a munkáltató nevbében 2020. október 4-én nyolc pontos ajánlatot tett az SZFE számára, a válságkezelés egészére. Ez éppúgy vonatkozott a munkavállalók sztrájkjára és az épületek blokádjára. Most a sztrájkbizottság válaszolt. Ugyancsak nyolc pontban. Ennek lényege:

1. Az ajánlat szerint az Egyetem főállású munkavállalói 2020. szeptember 1-től egységesen 10%-os bérfejlesztésben részesülnek oly módon, hogy a megemelt összeget a 2020. decemberben utalt fizetésükkel együtt kapják meg a teljes időszakra (4 hónap) vonatkozóan. Köszönjük az ajánlatot. Mindazonáltal ez nem azt jelenti, hogy további sztrájkköveteléseinktől elállunk. Ismételten leszögezzük, hogy az egyetemi autonómiának szociális és gazdasági vonatkozásai is vannak. Valóban nagyon alacsony a bérszínvonal Egyetemünkön, de a bérek emelése önmagában nem tudja megoldani az autonómia garanciájának problémáját.

2. Az ajánlat szerint 2021. január 1-től egységes bértáblát vezetnek be, melynek eredményeként további átlagos 15%-os bérfejlesztést hajtanak végre. Hozzáteszik, hogy az Egyetem munkavállalói a korábbi közalkalmazotti jogviszonyuk szerinti munkarendben dolgozhatnak tovább. Köszönjük az ajánlatot. A kormány korábban a modellváltás részeként kétütemű (2021—2022), évenként 15%-os bértömegnövelést igért. Amennyiben az ajánlat ennek a korábbi ígéretnek a megismétlése, akkor ez nem része a sztrájktárgyalásnak.

3. Sztrájkfelhívásunkat addig tarjuk fenn, amíg a tárgyalóféllel mind a nyolc sztrájkkövetelésünkről a megállapodás írásban meg nem születik.

4. Az ajánlat ezt mondja: Egyetem oktatás rendjének megzavarására és az Egyetem létesítményei belső működésének akadályozására irányuló cselekmények (beleértve különösen a blokádot) legkésőbb 2020. október 7-én éjfélkor minden elemében véget érnek, az új egyetemi vezetők innentől visszavonhatatlanul beléphetnek az egyetemi létesítményekbe, visszaáll a beléptetés eredeti rendje. Ezzel egyúttal biztosított lesz a bérszámfejtéshez, bérkifizetéshez, illetve az Egyetem rendes működéséhez elengedhetetlenül szükséges más dokumentumok aláírása.

Tisztelettel megkérjük Önt, hogy a sztrájk és a blokád fogalmát ne keverje össze. A blokád a hallgatók joggyakorlása, a sztrájktól független tevékenység, amelynek alakítására a hallgatók hivatottak. Jogszerű sztrájkunk (miként a hallgatók demokratikus jogainak gyakorlására létrejött blokád sem) nem az Egyetem oktatási rendjének megzavarását és nem a belső működés megzavarását, hanem elsősorban az egyetemi autonómia visszaállítását célozza. A sztrájkbizottságnak nincs felhatalmazása a blokádról nyilatkozni. A sztrájkot a blokádtól függetlenül fenntartjuk a tárgyalások befejeztéig.Egyetértünk abban, hogy az Ön törvényileg előírt kancellári feladata a bérszámfejtés, bérkifizetés és más dokumentumok aláírása is. Nem látjuk az összefüggést sztrájkköveteléseink és a bérek visszatartásának meglebegtetése között. Ez sokakat mélyen érint és érthetően félelmet kelt. Szeptemberben az egyetem összes sztrájkoló és nem sztrájkoló dolgozója, minden ösztöndíjas és egyetemi szerződéssel külső gyakorlatukat töltő hallgatója elvégezte a munkáját, sőt, sokan annak többszörösét is. Úgy látjuk, hogy a belső érdekellentétek szítása és a burkolt fenyegetés (melyben bőven volt része az Egyetem polgárainak a fenntartó Kuratórium részéről is kinevezésük óta), nem a legmegfelelőbb út a béketeremtéshez.

5. Az ajánlat szerint: átfogó, széleskörű egyeztetések kezdődnek az Egyetem jövőjéről a teljes egyetemi polgárság bevonásával, melynek tárgykörei között a tervezett fejlesztések és különösen az egyetemi autonómia kérdésköre is szerepel. Az Egyeztetések részleteit a felek közös akarattal határozzák meg. Üdvözöljük ezt a kezdeményezést, hiszen ebből világosan látszik, hogy Ön, aki még csak hat napja képviseli Egyetemünket, belátja, hogy a súlyosan sérült egyetemi autonómia visszaállítása elengedhetetlen feltétele az intézmény működésének, az intézményfejlesztési tervek újraértékelésének. Aggályosnak tartjuk azonban, hogy az Egyetem új vezetői úgy állítják be magukat nyitottnak az egyetemi autonómiát érintő tárgyalásokra, hogy egy olyan fenntartó alkalmazottai, amely az autonómia minden elemétől megfosztotta az Egyetemet. Felhívjuk figyelmét, hogy a kancellár az Egyetem képviselője, működése során nem a fenntartó, hanem az Egyetem érdekeit kell szem előtt tartania, így az egyetemi autonómia alanyaként elsődleges feladata kellene legyen az egyetemi autonómia helyreállításának elérése… Arra pedig, hogy az Egyetem polgáraival egyeztetések kezdődnének a fejlesztésekről, nem tudunk ajánlatként tekinteni, hiszen evidensnek és elkerülhetetlennek tartjuk. Megjegyzendő, hogy mindezeknek az egyeztetéseknek a modellváltás előtt meg kellett volna történniük.

6. Az ajánlat ezt írja: A hallgatói szerveződés eredményeként kialakult fórumok az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat keretein belül tovább működhetnek, ez azonban nem vezethet az oktatási tevékenység megzavarásához. Az oktatás rendjének mielőbbi helyreállításától függ ugyanis a tanulmányi félév folytatásának vagy felfüggesztésének kérdése. Véleményünk szerint a Fórum működtetése nem engedélyhez kötött, és nem látjuk, hogy miként lehetne megtiltani. A hallgatók Fóruma elsősorban azért jött létre, mert az elmúlt fél évben véleményüket, érveiket egyáltalán nem vették figyelembe, tehetségüket, képességeiket, felnőttségüket folyamatosan megkérdőjelezték. Nincs olyan hallgató az Egyetemen, akinek nem fontos a saját képzése, aki ne tanulni szeretne. Meglátásunk szerint a hallgatók bázis-demokratikusan működtetett Fóruma magas szinten fejleszti a vitakultúrát, lehetővé teszi egymás véleményének meghallgatását, és inkább javára válik mind a művészi, mind az oktatási tevékenységnek.


7. Az ajánlat: Az Egyetem vezetése az eddig kiadott közleményeiben és kommunikációjában tett vállalásának megfelelően nem tesz semmilyen lépést azon munkavállalók és hallgatók ellen, akik a tiltakozások megkezdése és a 2020. október 7. éjfél közötti időszakban akár szervezőként, akár megvalósítóként olyan cselekményben vettek részt, mely az Egyetem működési rendjének vagy oktatási tevékenységének megzavarására irányult. Ez a burkolt fenyegetés értelmezhetetlen számunkra. Az Egyetem vezetése ilyen lépéseket nem is tehet, hiszem mind a munkavállalók, mind a hallgatók az Alkotmányban és törvényekben biztosított jogaikat gyakorolják.

8.Semmiképpen nem tartjuk elfogadhatónak, hogy sztrájkunkat, melyben elsősorban az Egyetem oktatói vesznek részt, nem kezelik külön megállapodás tárgyának. Ezzel összefüggésben határozottan visszautasítjuk nyilatkozatában tett kijelentését, hogy a „sztrájkolók terrorizálják a bentlévőket”. Miközben Ön ezt a kijelentést tette, Báron György éppen vizsgafilmet elemzett és Karsai György Homéroszról adott elő. A múlt héten paprikás krumplit is főztünk a Szentkirályi utca kertjében. Ilyen a mi erőszakos sztrájkunk. A felvételek megtekinthetők. Sztrájkmegbeszéléseinket online oktatói találkozókon folytatjuk, és önálló döntéseket hozunk, egymás véleményét tiszteletben tartva. Arra kérjük, ha nem is ért egyet követeléseinkkel, tartózkodjon az efféle megalapozatlan kijelentésektől. Tisztelt Kancellár Úr! Abban is egyet kell értenünk, hogy válságnak nevezhető az SZFE tönkretétele. A válság kialakulásának felelősségét azonban nem tudjuk vállalni. Ön nem vett részt abban a hónapokig tartó folyamatban, amelynek következménye a kialakult állapot. A demokratikus és jogszerű érdekérvényesítés lehetőségeit keressük. Az egyetemi autonómia nem magánügy, alapvetően határozza meg az intézményi működést. (Lásd az Európai Bíróság legfrissebb határozatát.) Az autonómia helyreállításához egyrészt az Egyetem alapdokumentumainak a módosítására van szükség, másrészt ahhoz, hogy az Alaptörvény X. cikkelyének megfelelőek legyenek az Nftv. alapítványi fenntartású egyetemekre vonatkozó rendelkezései. Törvénymódosításra van szükség, amelynek előkészítése az ITM, előterjesztése a Kormány, elfogadása pedig az Országgyűlés hatásköre. Tájékoztatjuk, hogy mint azt korábban jeleztük a fenntartó és a felügyelőbizottság felé, az új, legutóbb október 1-jén hatályba lépett SZMSZ sérti az Nftv. rendelkezéseit a rektorhelyettesek kinevezésére vonatkozó szabályok tekintetében. Az Nftv. rendelkezései alapján érvényesen még megbízott rektorhelyetteseket sem lehetne kinevezni, jelenleg tehát nincs az Egyetemnek jogszerűen kinevezett akadémiai vezetése. Éppen ezért a fenntartónak elsőrendű érdeke lenne ezt a helyzetet a jogszabályoknak megfelelően rendezni. Egyúttal azonban azt is megjegyezzük, hogy a jelenlegi rektorhelyettesek kijelölése még ezeknek a hibás szabályoknak sem felelt meg. Nem állt fenn ugyanis az SZMSZ által feltételként előírt „sürgős eset”, amely lehetővé tette volna, hogy a rektorhelyetteseket a fenntartó jelölje ki.Arra kérjük, hogy amennyiben fenntartja azt a véleményét, hogy a 8 sztrájkkövetelésünkből 6 pontban nem illetékes, járjon közben, hogy az azokban illetékes személyekkel tudjuk folytatni a tárgyalást.

Üdvözlettel, A Színház- és Filmművészeti Egyetem Sztrájkbizottsága