Jóslat

Posted by

Gaál Péter
>Nem a vírus fogja okozni a diktatúrák és kvázi-diktatúrák (diktátor-aspiránsok) végét. Nem az okozza majd a diktatúrák és kvázi-diktatúrák végét, ami okozni látszik.

Ne cseréljük össze a törvénydiktálót a törvényalkotóval, a törvényalkotót a bíróval, a bírót az ítéletvégrehajtóval. Ami ma polkorrekt, holnap pol-inkorrekt lesz, éspedig pontosan ugyanabból az okból, amiből ma piedesztálra került. Hogy történelmi-ideológiai példát mondjak, ugyanazért jött létre, amiért annak idején a kommunizmus, és ugyanaz történik majd vele, ami a kommunizmussal történt. Okafogyottá válik.

Amit 2021-22 körülire jósoltam (több éve már, nem ma – nekem nem kellett ehhez SZFE, Vidnyánszky és az ezredes -, utána lehet nézni), s jósolok azóta is, az Orbán-rezsim végzetes megingását, továbbra is ugyanakkorra jósolom.

TGM is kezdi belátni, ha elolvasták a 444 idevágó cikkét. Nem jobb lesz hosszú távon, hanem rosszabb, ami azt a téves következtetést gerjeszti majd, hogy ez a rendszerek minőségi különbségét is jelenti, a mostani javára. Egyben cizellálom azt a régi álláspontomat, hogy a nácizmus szélsóbaloldali: ideológiája magvát tekintve szélsőjobboldali, a szó lehető legrosszabb és leghamisabb értelmében, gyakorlatát tekintve szélsőbaloldali.

Tüzes víz, mondaná Winnetou, Hitler kisstílű bűnözőből lett kedvenc szerzőjének apacs főhőse. Valódi tüzes víz, annak minden ellentmondásos, gagyi és kábító mivoltában. Materialista spiritualizmusba spékelt álfilozofikus kommunista utópia, megfejelve a természet rendjének megerőszakolási kísérletével. Karl Marx, Vlagyimir Iljics Uljanov (Lenin) és Tomás de Torquemada egybevonva, a kommunizmushoz képest azzal a különbséggel, hogy ENNEK semmiféle rendeltetése nem volt a történelemben, hacsak az nem, hogy mindannak, ami ellen harcolni látszott, adjon egy jó nagy lendületet.

Ettől függetlenül is bekövetkezett volna, ami bekövetkezett, és az is, ami be fog következni. A természet rendjét nem lehet megerőszakolni, az olyan sarlatánoknak sem, mint Orbán, a magukat idealistáknak tartó tömeggyilkosoknak sem, mint Hitler és Himmler volt, és a pragmatikus tömeggyilkosoknak sem, amilyen Lenin volt és Sztálin.

A társadalmaknak (en bloc az emberiségnek) ugyanúgy megvan az életíve, mint az egyéneknek. A fajoknak, mint a bolygóknak, napoknak, az egész Univerzumnak. Ha valaki a leszálló ágba születik, nem konvertálhatja magát vissza az időben a felszálló ágba. Ha valaki a mindenkori társadalomhoz köti magát (du bist nichts, dein Volk ist alles – a dachaui koncentrációs tábor egyik belső felirata volt, Eicke papa is nagyon szerette), akkor az egész élete olyan lesz, mint amilyen kora társadalma.

Mindenki, aki csak kicsit is elgondolkodott a rendszerek és elemeik viszonyán – a kölcsönös elidegenedésen -, rá fog jönni. Nem kell ehhez sem Heidegger, sem Sartre.És akkor végre azzal fog foglalkozni mások csesztetése helyett, akivel kezdettől kellett volna: saját magával.