A Szent Jobb István király balkeze

Posted by

Nagy Beáta tanárnő gyűjtése

>Idézetek iskolai dolgozatokból

A hajó jéghegynek ütközött és elsüllyedt a Duna közepén. Innen gyalog folytatták útjukat.
Amíg Madách a börtönben sínylődött, felesége romlásnak indult.
A janicsárok felmentek Budára, elszaporodtak és elfoglalták a várat
.IV. Béla a tatárjárás után a kihalt nép pótlásáról személyesen gondoskodott.
IV. Béla várromokat épített.

A hős várkatonák általában nem érték meg a haláluk napját, mert már korábban elestek a csatában.
Dugovics Titusz hátsóját a falnak támasztotta, és azon felmászott.

A századfordulón Ady termékenyítette meg a tudósokat.
Radnóti Miklós fasiszta építőtáborban halt meg.
Móricz Zsigmond később megnősül, és elveszi a feleségét.
A néma Katrin hallgatag lett…
Arany János 1817-tól 1822-ig született.
A Hunyadi László olyan ballada, amelyben a főhőst feldolgozzák.
Arany János velszi bárdokkal sújtott le a Habsburg-házra..

Leonardo da Vinci két olasz földbirtokos volt a középkorban.
Petőfi egy szegény cselédlány és a magyar nép fia.
Petőfi mindent megtenne a nemzet érdekében, csakhogy ő is hősi halott legyen.
Petőfi úgy rohant a csatába, hogy jobb kezében a vers, bal kezében pedig a kard volt
Kölcsey 1815. januárjától 1816. tavaszáig nem írt verset. Ebből az időszakból 3 verse maradt ránk.
Zrínyinek csak fél szeme volt, ám ez nagyon zavarta a csatákban.

A mocsári vész 1526-ban volt.
A Szent Jobb István király bal keze.
Janus Pannonius 15 éves korában elterjedt Európában.
.A gesztenyesütögető néni kiáll a sarokra, és odacsalogatja az embereket a szagával.
Arábiában a vizet cisztercitákban gyűjtik.
Sok régi kőzetben megtalálhatóak az őskori halak lábnyomai.
Kanada területe egyenlő Európa lakosságával.
Szulimánt a szigeti ostromnál megölték, ezért egyelőre felhagyott azzal a szándékával, hogy Magyarországot meghódítsa.
Kolumbusz háromszor indult útnak, bár a második útján meghalt.

A kutatók az őshazában megtaláltak az ősmagyarok hátrahagyott részeit.
A Bibliát Guttenberg találta fel.
Anonymus III. Béla névtelen jegyese volt.
A XVIII. századi főurak palotakertjei tele voltak szépen nyírt szökőkutakkal.
A középkorú lovagok a lovagi tornákon mindig egy hölgyet tűztek maguk elé.

Nyáron nő a kalapos gomba, télen a kucsmagomba..
Villon fő műve az Ótestamentum.
A görög ábécé kezdete: alfa, béta, céda..
.II. József, a vaskalapos király Mária és Terézia fia volt.
A fecske egy költöző madár olyan, mint a gólya, csak sokkal kisebb és nem hasonlít rá.
Barbarossa seregében kitört a pestis, amely elől maga a császár is csak álruhában tudott menekülni.
Ady Boncza Bertalant vette feleségül.
Bombay éghajlata olyan egészségtelen, hogy lakosai máshol laknak.
Eötvös József többek között Budán született.
A cápa jellemzése: Embert nem eszik, de nem lehet benne bízni

Rózsa István fedezte fel a gyűjteményt és tette közzé