Július 4. magyar ünnep is lehetne

Posted by

Székely Ferenc
< Nem csak Amerika ünnepel ezen a napon, hanem mi is megtehetnénk. 907 július 4-én fejeződött be a pozsonyi csata, amiben (a legtöbb forrás szerint) maga Árpád fejedelem irányította a 40,000-es magyar csapattesteket a 100,000 fős bajor-pápai hadak ellen. A magyarok a több napos csatát egy csellel döntötték el, egy szorosba csalva a bajorokat, és legtöbbjüket reflexíjakkal lenyilazták, a maradékot pedig levágták. Az ütközetben bajor főpapok és főnemesek is elestek.Ezzel a diadallal szilárdult meg a magyar uralom a Kárpát-medencében, kiterjedve egészen mai osztrák területekig. Ezt követően több, mint 100 évig idegen haderő nem mert az ország területére lépni, és helyette a politikai, diplomáciai, gazdasági és dinasztikus eszközöket alkalmazták, ami nekünk is megfelelt

A Wikipédia ezt írja:

pozsonyi csata 907július 4. és 7. közé tehető időben zajlott, a mai Pozsony (korabeli írásokban: Braslavespurch vagy Brezalauspurc) alatt. A kora középkor egyik legjelentősebb ütközete volt. A honfoglaló magyarok 895-896-os bejövetele után a magyar fennhatóság területe nyugat felé 907-re már megközelítette a mai Ausztriában lévő Enns folyó vidékét, ezért akart a Keleti Frank Királyság döntő katonai csapást mérni a magyarokra, hogy megsemmisítse, vagy jelentősen visszaszorítsa őket a korábbi frank területekről, a Morva Fejedelemség és Pannónia területéről. A csata a keleti frank sereg megsemmisítő vereségével végződött, amelyben Luitpold bajor herceg és Theotmár salzburgi érsek is elesett. Szinte a teljes bajor nemesség életét vesztette a csata során.[3] A magyarok újabb területeket nyertek az Enns folyóig, mely 955-ig a magyar határvonal lett.[4] A honfoglalás e sorsdöntő csatával fejeződött be, egyben ez volt az első honvédő háborúnk. A csatát sokáig nem értékelte jelentőségéhez mérten a hazai történetírás. A győztes csatát követően több mint 120 évig nem lépett ellenséges katona a magyarok földjére. A honfoglalók berendezkedhettek az új hazájukban.

Címkép: Lotz Károly metszete