Haynau a hídavató

Posted by

Dely Jenő
> Olvasom az Újnépszabadságban, Kemény Zoltán cikkében, hogy a Lánchidat a szörnyeteg Haynau avatta fel. Nem rég olvastam róla, hogy híre bejárta Európát. Ő volt, aki megtestesítette a zsarnokságot. Londonban meg is kergette néhány munkás egy sörözőben, mikor megtudták a nevét. (Aláírta a vendégkönyvet) .

Magyarországon viszont birtokot vásárolhatott Szabolcs megyében. És itt gazdálkodott békésen a maga 700 holdján. Nyilván nem maga szántott-vetett. Megtanult valamit magyarul

Azt gondolhatnánk, hogy Haynau még rosszabbul járt volna, ha Magyarországon egy pillanatra is őrség nélkül mer mutatkozni, ehhez képest az idősödő főtiszt éppen itt, Szabolcs vármegyében vásárolt magának 700 holdas birtokot, ahol magányosan élt, a háztartást egy elesett bajtársának két lánya vezette – volt is miről pletykálni a környéken. A véreskezű gyilkos még magyarul is megtanult egy kicsit, főleg néhány cifrább káromkodást, a fűszeres magyar konyhát és a jó tokaji borokat különösen szerette.

Jókai Az új földesúr című regényéhez írt egy Utóhangot. Itt irta le ezt a történetet. „Egy este Haynau tábornagy (a nyugalmazott) magyar ruhában, széles szalagú darutollas túri süveggel a fején, a legkizárólagosabb magyar urak társaságában jelent meg”, de ennél is cifrább, hogy ezek után a következő kijelentést tette – persze németül: „Mi, magyarok, nem hagyjuk jogainkat elorozni!”

A Haynauról alkotott képet tovább árnyalhatja az is, hogy még 1849 decemberében tette közhírré: tetemes összeggel, 321 879 forinttal alapítványt hoz létre, amelynek kamataiból az éppen véget ért háború rokkantjai segélyben részesüljenek. Az összeget felerészben kellett a császári királyi haderő és a magyar honvédség veteránjai között szétosztani.

Címkép: Haynau Londonban