A szövegalkotó hanyagsága?

Posted by

Ercse Kriszta
> Az oktatási intézmények újranyitásáról szóló rendelkezések több kérdést hagynak nyitva, mint amennyit megválaszolnak. Őszintén reméljük, hogy az óvodákra, bölcsődékre és nyári táborokra vonatkozó, az óvodába járás önkéntességéről és a biztonsági feltételekről nem rendelkező kormányrendelet egyszerű szövegalkotói hanyagság, és nem felelőtlen, veszélyeztető oktatásirányítói viselkedés következménye. Várjuk az iskolák működésének az óvodákénál pontosabb, egyértelműbb, felelősebb  rendeleti szabályozását. Miközben örömmel fogadtuk a bejelentést, miszerint kötelező személyes jelenléttel járó oktatásra ebben a tanévben már nem kerül sor, és a tanév végén a felzárkóztatásra kell helyezni a hangsúlyt,  megdöbbenéssel olvastuk a Kormány 215/2020. (V. 20.) rendeletét az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről. A rendelet nem intézkedik arról, hogy az óvodák látogatása nem kötelező, és nemcsak hogy nem tartalmaz semmilyen védelmi előírást pl. a maximális létszámra vonatkozóan, hanem kifejezetten megtiltja azokat. A jogszabály szerint ” az óvodák és a bölcsődék veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják.”
Feltételezzük és reméljük, hogy abban a helyzetben, mikor mindenki óvatosságra int és számos védelmi intézkedés még érvényben van, az ezzel ellentétes rendelkezés csak a jogalkotó figyelmetlenségének következménye. Mivel vidéken az óvodák már hétfőn a jogszabály szerint kell működjenek, sürgősen megnyugtató és egyértelmű válaszokat kell adni a látogatás önkéntességére és a járványbiztonsági intézkedések szükségességére és lehetőségére vonatkozóan a szülők és fenntartók részére mind az óvodák, mind a nyári táborok vonatkozásában. A működésmódról  folyamatos egyeztetés szükséges a fenntartó és az óvodavezető között
Sürgősen várjuk ugyanakkor az iskolákra és a szakszolgálatokra vonatkozó jogszabályt. A jogszabálynak egyértelműsíteni kell,
– hogy a pedagógusok nem kötelezhetők egyszerre digitális oktatásra és személyes jelenlétet igénylő felzárkóztatásra, felügyeletre.
– hogy a felzárkóztatás biztosítása érdekében el lehet térni a helyi tantervtől, és szükség szerint a felzárkóztatás nem igénylők oktatásától.
Rendelkezni kell a járvány terjedését megakadályozó feltételekről, benne az együtt tartózkodó tanulók, gyermekek maximális létszámáról, illetve arról, hogy mi történik akkor, ha az igények alapján a létszám efölé emelkedne, valamint arról is, hogy a koruk vagy betegségük miatt veszélyeztetett pedagógusok és egyéb alkalmazottak számára nem lesz kötelező a személyes foglalkozásokon való részvétel Biztosítani kell továbbá a forrást az intézmények, ill. a fenntartók számára a higiéniához és a személyes védekezéshez szükséges eszközökre, valamint a bölcsődei, óvodai alkalmazottak bérére, a fejlesztést is segítő nyári gyermekfelügyelet finanszírozására. Erről szól a  Civil Közoktatási Platform Ügyvivő Testületének közleménye.

Ercse Kriszta a  Civil Közoktatási Platform szóvívője