A jogállam ellenségei lesznek?

Posted by

Vásárhelyi Mária
Azt az ellenzéki pártot ill. politikust, aki megszavazza a rendkívüli felhatalmazási törvényt, a szavazás pillanatától politikai ellenségemnek tekintem. És persze a demokratikus jogállam ellenségének is.
Erre számtalan+1 okom van. Ezek közül csak a legfontosabbak:
ad.1. Ez a kormány az elmúlt 10 évben rendívüli felhatalmazás nélkül is úgy viselkedett, mintha teljhatalommal ruházta volna fel a lakosság. Visszaélve az ál-kétharmados parlamenti súlyával rombadöntötte a demokratikus intézményrendszert, felszámolta a fékek és ellensúlyok rendszerét, megszállta a nyilvánosságot, semmi vette az emberi jogok és emberi méltóság nemzetközi garanciáit, kénye-kedve szerint szórta szét és fosztogatta a közvagyont, a félelem és gyűlölet légkörének kialakítására költött százmilliárdokat.
ad. 2. Ha valaki elfeledte volna, Magyarországon 2015 óta a migráció miatt hivatalosan rendkívüli válsághelyzet van, annak ellenére, hogy évek óta naponta egy azaz 1 db. menekültet engednek be az országba, vagyis a koronavírus járvány miatt már egyet sem. A válsághelyzet kihirdetésére 2015-ben sem volt semmiféle elfogadható magyarázat, az pedig, hogy ezt mind a mai napig nem vonták vissza, sőt félévente újra megerősítik, világosan jelzi, hogy számukra a rendkívüli felhatalmazás csak a további hatalmi visszaélések legitimálására szolgál. Eddig is azt tettek amit akartak, eztán pedig már törvényi hivatkozás is lesz hozzá.
ad.3. Semmiféle szükség nincs a rendkívüli felhatalmazásra. Lélegeztető gépekre, orvosokra és ápolókra, szájmaszkra, fertőtlenítőre és ésszerű, felelős, empatikus kormányzásra van szükség, nem harckocsikra és masírozó katonákra a főváros utcáin. A rendfenntartás, ha erre szükség van, a rendőrség feladata, a katonaság ebben a helyzetben nem a lakosságot, hanem a hatalomban lévőket védi. Az utcán masírozó katonai szállító eszközök és katonák kizárólag a lakosság megfélemlítését szolgálják. Nem tudok más országról, ahol ilyen felhatalmazást kapott volna a kormány, olyan ország viszont számtalan van, ahol most nem a saját hatalmának kiterjesztésére és bebetonozására, hanem a vírus elleni küzdelemre fordítja minden forrását és energiáját a kormány. Sőt, csak ilyen országokról tudok, beleértve a V4-ek többi tagját is. Milliószám rendelik a maszkokat, teszteket, fertőtlenítőszereket, amelyeket a kormánygépek szállítanak naponta Kínából, Indiából.
ad.4. A rendkívüli felhatalmazás törvénysértések sorára jogosítja fel a kormányt, beleértve a nyilvánosság további korlátozását, a véleményszabadság felszámolását, a kritikus vélemények hangoztatóival szembeni hatósági fellépést, a rendelkezésekre álló források teljesen kontrollálatlan felhasználását, a gazdasági életbe történő önkényes, önérdekű beavatkozást.
Mindezt senki nem tudja jobban, mint a parlamentben ülő ellenzéki politikusok, hiszen 10 éve megfosztották őket képviselői jogaiktól, nap mint nap gúnyolják, sértegetik és alázzák őket, a legváltozatosabb eszközökkel próbálják elzárni előlük a közérdekű információkat, és az országgyűlés elnöke a hatalomtól megrészegülve osztja a körmösöket és a súlyos büntetéseket a nép választott képviselőinek. Nekik kell a legjobban tudniuk, hogy mire fogja felhasználni a kormány a különleges felhatalmazást. És azt is, hogy ezt önszántából a kormány soha nem fogja visszavonni.
Aki tehát megszavazza ezt, az a diktatúra törvény általi szentesítésére szavaz. És az minden demokrata ellensége!