Már Szél Bernadett is figyelmeztet a “felhatalmazási” törvényre

Posted by

Szűcs Gábor Róbert
1 Szél Bernadett figyelmeztetése. “Egészen döbbenetes törvénymódosításokra készül a Fidesz. A hozzánk eljutott »felhatalmazási törvény« szerint a népképviselet legfőbb szerve, az Országgyűlés, gyakorlatilag elvesztené minden szerepét.
A tervezet szerint a kormány a veszélyhelyzet meghosszabbítását, az eddig elfogadott rendeletek érvényben tartását, valamint a veszélyhelyzet nem meghatározott ideig tartó meghosszabbítását kéri az Országgyűléstől. A kormány így bizonytalan ideig »rendeletével egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat«, miközben az Országgyűlés nem működne, ugyanis azt nem lenne kötelező összehívni”
2. Mi történt Németországban 1933 március 24-én?: .A felhatalmazási törvény (németül Ermächtigungsgesetz; teljes nevén Törvény a nép és a birodalom ínségének megszüntetésére, Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich) a német birodalmi alkotmányt módosító 1933-as törvény. Az alkotmánymódosítás felhatalmazza a birodalmi kormányt arra, hogy törvényeket alkosson. A törvény eredetileg csak négy évig volt érvényes, de azt azután a Reichstag még két ízben meghosszabbította, majd 1943-ban Hitler rendeletben határozatlan idejűre változtatta, így az a nemzetiszocialista rendszer bukásáig érvényben maradt.
(Forrás: Almási János, Girus Károly, Kis Aladár (szerk.): Törvény a nép és az állam ínségének megszüntetésére. Nyugat-Európa és az Egyesült Államok 1918-1939. Új- és legújabbkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény 2/1. kötet.. Tankönyvkiadó, 1976. )

Kép: 1933-as rajz az Ermächtigungsgesetz-ről