Glossza

Posted by

Gábor György
Az 1831-32-es pusztító kolerajárvány idején – ez a járvány vitte el Kazinczy Ferencet is – sok korabeli híresség személyesen vette ki részét a mentésben. Kossuth a Felvidék járványügyi kormánybiztosaként maga intézte a betegek és rászorulók ügyeit. Czuczor Gergely Komáromban ápolta a betegeket, Toldy Ferenc pedig kerületi orvosként, éjt nappallá téve küzdött a kolerával.
Széchenyi Sopronban lett a kolera elleni védekezési bizottság tagja, s a kolera által sújtott Nagycenken egy egészségügyi tanácsokkal teli röplapot írt. A röplap címe az alábbi volt: „Kedves Jobbágyaim!”
Milyen különös! Ugyanezen a címen akár Orbán is közzétehetne egy röplapot.