Koordináták, avagy ennek vége

Posted by

Gaál Péter
Vízi meg Ecsédi otthon nézték a műsort, végül Vízi maradt tovább, s amikor vége volt az adásnak, kikapcsolta a készüléket, átment a másik szobába, ahol Ecsédi a két karjára dőlve részegen aludt, Vízi odament hozzá, belemarkolt a hajába, felemelte, és beleordított az alvó arcba, hogy:
– Ha nekem itt még egyszer nők nevét kiáltozod, meg házszámokat, ennek vége, érted?!!! Ennek vége, értik?! (Bereményi Géza)
Kedves Olvasóim,
ennek is vége van. Ennyire ingatag lábakon állt a világuk. Most nem az történt, amikor egy hajón kis lyuk támad – akivel eddig beszéltem, szinte mindenkinél az volt az érzésem, hogy nem fogja fel, miről van szó -, hanem az, ami a Titanickal. Az egész életük, összes viszonylatában, alapjaiban meg fog változni. Más környezetbe került. Nem abba a feltételrendszerbe, amibe eddig képzelték magukat, hanem egy gyökeresen másba. És a legjobb kilátásaik, hogy tudnak hozzá majd alkalmazkodni, de ha ebbe is bele akarnak majd gyökeresedni (mert nyakamat rá, hogy akarni fognak), akkor ezzel is úgy járhatnak, mint azzal, amiből most egy rakéta sebességével kifelé tartanak. Most nem az egzisztenciájuk a tét, hanem az életük. Nem feltétlenül orvosi értelemben, valamilyen értelemben viszont feltétlenül. De rá fognak jönni, mert okosak, hogy mindaz, amit a “sorstól” kapnak, ESZKÖZ.
A puszta életükig bezárólag.
Maximum egy eszköztől fosztják meg magukat. Egy lehetőségtől, hogy többet lendítsenek a világ kerekén. Hogy ÖNÖK lendítsenek többet. S ha nem sikerül? Akkor másvalaki folytatja, mindaddig, ameddig farkába nem harap a kígyó, és elnyugszik a nyugtalanság. Nem bünteti meg magukat senki, ha meghaltak, nem is jutalmazza, legalábbis úgy nem, ahogy a legtöbb hívő reméli. Feladatok vannak, ezek a feladatok pedig a LÉTBŐL következnek, és nem maradnak megoldatlanul. Az élet erre egy plusz ráadás. Egy hatásosabb eszköz. A homokkő nehezebben lesz Buddhává, de végül…
Buddhává lesz az is.
Ne értsenek félre. Ez nem a “buddhizmus” néven nyilvántartott VALLÁS propagálása, csak egy minőségjelző. Magasabbat nem találtam.
Nagyon sokszor leírtam: ne rúgkapáljanak. DŐLJENEK BELE. Használják ki. Ne akadálynak fogják fel, hanem egy másfajta út megnyílásának. Ami, ahogy fentebb olvashatták, NEM végcél, hanem szó szerint út. Ezen sincs semmi, aminél érdemes volna lehorgonyozni. Nem is lehet, még ha sokan abba az illúzióba ringatják is magukat.
Tragédia csak AZ EDDIGI koordinátarendszerükben történhet. Adja magát a megoldás: állítsanak fel helyette egy másikat.
Pont úgy, ahogy anno ezt felállították.