Budapest spanyolnátha idején

Posted by

Géra Eleonóra a Budapesti negyedben
szinte az egyetlen, aki érdemi adatokat ír a spanyolnátha 1918-19-es fővárosi lefolyásáról. Megírta, hogy a hatóságok munkáját a betegek szállítására alkalmas gépjárművek, a kevés orvosság, illetve a kórházi férőhelyek korlátozott száma is nehezítette.
A főpályaudvarra napi 10-12 katonavonat érkezett, a közvélemény és az orvostársadalom jelentős része a katonaságot okolta a járvány behurcolásáért és elterjedéséért. A katonaság az orvosokon, gyógyszerészeken és kórházi férőhelyeken (Zita Kórház) kívül egy ideig járműveket is biztosított a betegszállításhoz.
A kórházi ápolók megbetegedése miatt októberre akut betegápoló-hiány lépett fel, a járvány bejelentését követő gyógyszer-felvásárlási láz következtében pedig egyes orvosságok hiánycikké váltak.
A Fővárosi Közgyűlés 1918. október 18-án két pont kivételével elfogadta dr. Oláh Dezső ötpontos tervét (száz orvos felmentése a katonai szolgálat alól; az összes színház, mozi és mulató bezárása két hétre, a kávéházak két órával hamarabb történő bezárása; a peronokon egyszerre legfeljebb négyen tartózkodhatnak, a megállók számának lecsökkentése háromra; főiskolák és egyetemek bezárása).
Október első két és fél hetében közel 12 ezer fertőzöttet jelentettek be, közülük hétszázan haltak meg. A miniszterelnök szinte teljhatalommal ruházta fel a polgármestert a járványt érintő döntések meghozatalát illetően. A lakosság és a kórházak csak október végén juthattak hozzá a fertőtlenítésre valóban alkalmas kálium- és nátronszappanokhoz, de felvetődött az álarc viselete és a telefonok fertőtlenítése is, amit végül selyempapírral oldottak meg.
Multkor spanyol nátja 3

Némi stagnálást követően beigazolódott a járványtani szakaemberek félelme, a fertőzöttek száma ismét rohamosan növekedett. Októberben 21499 fertőzöttet jelentettek be a kezelőorvosok, novemberben 9149 főt. A betegek száma szemmel láthatóan csökkent, a halálozási arány ezzel szemben az előző havi 8 százalékról 9 százalékra emelkedett, december elején pedig elérte a 10 százalékot. Az influenza erősödésének egyik kiváltó oka feltételezhetően valóban a városba érkező fertőzött katonák és menekültek áradata lehetett.
Beleolvastunk az akkori lapokba. (Az Acanumnak hála).
1918. Szeptember 27. Friss Újság. Az éjszaka folyamán egy rendőrőrszem értesítette a mentőket, hogy a Pozsonyi-uton, a városi lakásokban két leány hirtelen meghalt: Fröhlich Katalin 21 éves nyomdászleány és húga, a 16 éves Ernesztin. A mentők azonuai kimentek a helyszínre, hol a két halotton kívül eszméletlen állapotban találták Fröhlich István 8 éves és Fröhlich Ferenc 7 éves gyermekeket is. A mentők jelentése szerint a betegek spanyol betegségben haltak meg. A VI. kerületi tisztiorvos intézkedésére a haldokló két kis fiút — tekintettel a fertőző betegségre — lakásukon hagyták.
1918. október 11. Az Ujság. (Tegnap negyven ember halt meg spanyol náthában Budapesten.)
Megdöbbentő arányokat ölt immár a spanyol járvány. Az orvosok nem győzik a sok influenzás beteg gyógykezelését, tele vannak a kórházak, éjjel-nappal szakadatlanul fuvaroznak a fertőtlenítő-intézet kocsijai, valósággal Isten csapása lett ez a titokzatos kór, a mely tömegesen szedi áldozatait. Az orvosi tudomány tehetetlen ezzel az influenzaszerii betegséggel szemben s ma már megtettek a hatóságok minden óvóintézkedést, de az eredményt.még nem látjuk. Csak halljuk a kesergést, hogy életerős embereket két-három nap alatt vitt sírba ez a nátha, egész családok kipusztulásáról értesülünk, a mit nem tudott elvégezni a háború fúriája, azt most ez az ismeretlen betegség cselekszi meg. Elég, ha közöljük a főváros tanácsának jelentését, a mely szerint a spanyol náthában megbetegedettek és kórházban kezelt emberek száma ma 1015. A Zita-kórházba felvettek tegnap 47 férfit és 135 nőt, viszont a Gellért-kórházban 851 beteget ápolnak. Gyógyultan távozott ebből a kórházból 65 egyén. Üres ágy összesen 83 van, de rendelkezésre állnak a Zita-kórház pavíllonjai is, ezek azonban még nincsenek berendezve. Szerdán a beérkezett orvosi jelentések szerint összesen negyven ember halt meg Budapesten, még pedig 22 a különböző kerületekben, 18 pedig a kórházakban.
Multkor spanyol nátha 1

1918. október 25. Pesti Hirlap A mozik és a spanyol nátha. A belügyminisztérium a főváros tanácsának előterjesztésére tudvalévőén úgy intézkedett, hogy a mozikba a spanyol náthajárvány miatt csak félannyi ember bocsáttassák be, mint azelőtt. Ez a korlátozás arra indította a mozgószinházak tulajdonosait, hogy becsukják a mozik kapuit, mert a látogatók ilyen apasztásával még üzemi költségeiket sem fedezhették volna. Furcsa, hogy a. belügyminisztérium ebben is egyoldalúan járt el. Nyitva hagyta továbbra is a színházakat, a mulatóhelyeket s igy szinte arra kényszeritette a szórakozni vágyó közönséget, hogy ezeket a helyeket keresse fel tömegesen, nem is szólva a kávéházakról meg vendéglőkről, a. melyek a mozik bezárása óta zsúfolva vannak s az igázi fészkei most a spanyol nátha- járványnak. Az a negyven-ötvenezer ember, a ki eddig a mozikban talált szórakozást, most a nyitva levő szórakozóhelyeken fertőződik.
1918. október 27. Az Újság 
Budapest burgonya botránya
(Zsúfolt burgonyavonatok vesztegelnek a fővárosi pályaudvarokon s a lakosság csak órákig tartó ácsorgás után jut három kiló krumplihoz.)
— Saját tudósítónktól. —
Egy olvasónk levélben a következőket kérdezi tőlünk:
„Ha a villamosban valaki véletlenül áll, rögtön ott terem a spanyol nátha, ha azonban a krumpliért reggel 6 órától délután 5 óráig százszámra tolonganak a városi bódék előtt az emberek összepréselve, mint a keringek, menten nincs spanyol nátha. Krumpli- elárusitó helyek azok. melyek a közönség által sehol fel nem találhatók. Ilyen a polgár- mester szerint száz van a kiskéreskedőknél.“
Ma délelőtt alkalmunk volt meggyőződni arról, hogy olvasónknak igaza van. Az az ak- czió, mely szerint Budapesten a városi bódékon kívül ezer fűszer- és kiskereskedőnél fognak burgonyát árusítani s a melyről illetékes helyen nyert informáeziók alapján mi is megemlékeztünk. titokban elsikkadt. Az a kellemes bejelentés, hogy végre nem kell burgonyáért félnaphosszat ácsorogni, mert mindenki október 1-étől kezdve márczius végéig megkaphatja burgonyáját, nem vált igazzá. Nincs két család, a beszerzési csoportok által ellátottakon kívül, a mely félévre megkapta volna burgonyáját, legfeljebb a krumplijegyét. Krumpli- irach ütött be, holott olyan krumpliszüret van Budapesten, hogy két hét alatt a város minden polgára megvásárolhatná félévre szükséges burgonyáját. De ez nem történhetik meg, mert vétkes mulasztások történtek azok részéről, a kik a főváros burgonyával való ellátását kezükbe vettek.
Hirdetés
SPANYOL NATHA legjobb a Dentopur szájvíz tabletta.
Fél pohár vízben oldva kitűnő szájvizet ad. 1 doboz 20 tabletta 3 kor. Kapható minden gyógyszertárban és drogériában. Gyártja: ^Pharmacia* gyógyszergyár Budapest, VII., Dembinsky-utcza 4.