Corvin-lánc

Posted by

Gábor György
Az a bizonyos harminc ezüst, amit Júdás kapott Jézus elárulásáért, igen komoly mértékű anyagi támogatásnak számított akkoriban.
Ekkora összegért kár volt megbánnia tettét, sokkal bölcsebb lett volna, ha szépen tudomásul veszi a kialakult status quo-t, s a 30 ezüst mellett csendben elkönyveli a Mester halálát. Így mindenki jobban járt volna.
Mindez azért jutott az eszembe, mert Jelenits István, Corvin-lánccal és Széchenyi-díjjal kitüntetett piarista szerzetes, teológus, magyar nyelv és irodalom és hittan szakos tanár azt találta mondani, hogy a kormány olyan mértékben segítette anyagi támogatásával is az egyházi és azon belül a piarista iskolák újranyitását, egyházi kézbe kerülését, „hogy már csak emiatt is úgy gondolom: nem a mi tanáraink dolga, hogy egy gond, egy probléma felhánytorgatásával kezdeményező módon megtámadják a kormányzatot”.
Igaza van, s végre ideje volna visszatérni a búcsúcédulák pénzért történő árusításának jól bevált gyakorlatához.
Amúgy pedig Mózesnek is igaza van: „A jogot nem szabad csűrnöd-csavarnod, s nem szabad sem a személyre tekintettel lenned, sem vesztegetésül ajándékot elfogadnod, mert az ajándék megfosztja a bölcsek szemét a látástól és kiforgatja az igazak szavait értelmükből.” (5Mózes 16,19)