A miniszterek elnökének bűne

Posted by

Kaltenbach Jenő beszéde a Gyöngyöspata-tűntetésen
Barátaim,
Azért jöttünk ma itt össze, hogy emlékezzünk a rasszista gyűlölködés, így roma honfitársaink elleni merénylet sorozat áldozataira.
A bűnösöket, akik fegyverrel a kezükben gyilkoltak utolérte az igazságszolgáltatás. A felbujtók, akiknek a szó a fegyverük, akik a gyűlölködés szításáért, a rasszista hangulatkeltésért felelősek, azonban büntetlenek maradtak, és ez arra bátorítja őket, hogy tettüket újra elkövessék. Bűnük annál súlyosabb minél magasabban állnak a ranglétrán és annál aljasabb minél rafináltabban teszik.
Mint most éppen a miniszterek elnöke! Azt mondja, hogy a pénzért mindenkinek, így a gyöngyöspataiaknak is meg kell dolgozni, és hogy az ingyenpénz zavarja az emberek igazságérzetét.
Ő jogvégzett! Nem jogász, mert sohasem dolgozott a szakmában.
De így is tudnia kell, hogy megdolgozni a munkabérért szokás, az elszenvedett kár megtérítése a károkozó kötelessége!
De ha már a megdolgozásnál, meg az igazságérzetnél tartunk. Szerintetek Mészáros Lőrinc, a min. elnök barátja, aki a semmiből néhány év alatt az ország leggazdagabb embere lett, Tiborc István aki beházasodott a családba szintén többszörös millárdossá vált. Ők megdolgoztak ezért? Ez nem zavarja senki igazságérzetét?
Szerintetek a Fidesz parlamenti gombnyomogatói, a folyamatos gombnyomogatással megdolgoznak a milliós fizetésükért?
A német szociáldemokraták egykori elnöke, az elszabadult egyenlőtlenséget bírálva egyszer azt mondta:
Én el tudom képzelni, hogy valaki tízszer jobb, mint a másik, Még talán százszor is, vagy ezerszer, de hogy milliószor azt nem.
Szerintetek Mészáros LŐrincz., Tiborcz István, a gombnyomogatók milliószor jobbak mit ti?
A jogvégzett min. elnöknek a saját alaptörvényüket is ismernie kellene.
Annak C) cikke, (1) bek. Idézem:
„A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik
(2) Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére, vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.”
Az már eddig is világos volt, hogy nem a parlament ellenőrzi a kormányt, hanem fordítva. A min. elnök most szembehelyezkedik a bíróság ítéletével! Kell-e ennél nagyobb bizonyíték a hatalom kizárólagos birtoklására való törekvésre?? Ez az alaptörvény nyílt megsértése. Brutális támadás az igazságszolgáltatás függetlensége ellen!
Csoda e hogy Parti Nagy Lajos Kossuth díjas költő egyszer azt írta, idézem: „A hazámat cégéres gazemberek és könyörtelen brigantik vezetik ki éppen Európából egy hibbant és életveszélyes nemzetvezetővel az ékükön.”
Itt az idő hogy a tisztességes demokraták hallassák a hangjukat és megfogalmazzák követeléseiket. Március 15- höz közelítve talán érdemes feleleveníteni a 12 pont hagyományát, és megfogalmazni az aktuális 12 pontot:
1. Követeljük a sajtószabadság visszaállítását! Propagandista lakájok helyett független újságírókat a közmédiába.
2. Követeljük a törvény előtti egyenlőséget, az alapvető jogok garantálását.
3. Határozottan fel kell lépni a korrupció ellen. Haladéktalanul csatlakozni kell az Európai Ügyészséghez.
4. Tisztességes diszkrimináció mentes oktatást akarunk, hogy a gyermekeink versenyképes tudást szerezzenek.
5. Fel kell számolni a szükséghelyzetet az egészségügyben. Szégyenteljes, hogy tízezrek halnak bele évente az elégtelen orvosi ellátásba.
6. Tisztességes közteherviselést, igazságosabb adórendszert akarunk. Fel kel számolni a mélyszegénységet, meg kell akadályozni a bérek és a nyugdíjak elértéktelenedését.
7. Vissza kell állítani az önkormányzati autonómiát, abba kell hagyni az esztelen centralizációt.
(Itt érdemes megállni egy pillanatra. 2009. októberében egy vidéki polgármester közzétette az önkormányzatok 12 pontját. Ebből néhány passzust idézek:
– Minden önkormányzatnak joga van az élethez, sorsáról csak lakói dönthetnek.
– A magyarok legfontosabb városa a főváros Budapest.
– Minden településnek joga van az iskolához.
– Minden településnek joga van a vagyonához.
– Minden településnek joga van a jövedelemhez.
– Minden önkormányzatnak joga van az elenállásra a törvényes keretek között ha az állam a létét, a törvényességet vagy az alkotmányosságot veszélyezteti.
Vajon ki volt a szerző? Nem más, mint Kósa Lajos, akkor Debrecen polgármestere)
8. Követeljük az Alkotmánybíróság, a Számvevőszék, a NAV és az Ügyészség pártatlan, befolyástól és részrehajlástól mentes működését és személyi összetételét.
9. Fel kell számolni a független igazságszolgáltatás kormányzati ellenőrzés alá vonásának a kísérleteit.
10. Követeljük, hogy szűnjön meg a népképviselet, azaz az országgyűlési képviselők, parlamenten belüli és azon kívüli jogainak önkényes csorbítása, az ellenük elkövetett jogsérelmeket ki kell vizsgálni a felelősöket meg kell büntetni.
11. Az esélyegyenlőség elvén alapuló tisztességes választási törvényt kell elfogadni, abba kell hagyni a közpénz kormányzati propagandára fordítását.
12.Európai Magyarországot akarunk. Barátaink a jogállami európai demokráciák, és nem Putyin, a türkök, és Erdogan. Szűnjön meg a hazug Brüsszelezés és az EU-s támogatások elherdálása.
Köszönöm a figyelmet.

Kaltenbach Jenő, jogtudós. 1995 és 2007 között a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa.