Európa és a “barbárok”

Posted by

Mihálffy Balázs
Divatos téma az európaiság és annak méltatása. Kétségtelenül, van mire büszkének lenni. Ókori Görögország, Róma, demokrácia vívmánya, annak jó és rossz oldalaival, majd ezer év barbarizmus és szörnyűségek a kereszt jegyében, de később újból felfutó pálya, reneszánsz, felvilágosodás, tudomány, technika stb.
Azonban az újkorban se feledkezzünk meg azokról az apróságokról, mint gyarmatosítás, a fél emberiség kiirtása azok javaiért, a fehér faj felsőrendűségi érzésének és dominanciájának kialakítása világszerte és ez utóbbi gondolat újbóli becsomagolása „keresztényi értékekkel”. Nem mehetünk el szó nélkül a holokauszt mellett, ami beleilleszkedik a „fehér” trendbe, különösen, ha ez párosul fosztogatással és faji pozíció erősítésével. Nos, ezek védelmére lehet kerítést építeni és riogatni.
Térjünk át a gondolkodás síkjára. Európa jelenleg egy poroszos gondolkodást követ, ami a világ jelenségeit csak az általa kreált kategóriákban képes értelmezni. Ez akkor is így van, ha ezek a kategóriák és egy meghatározandó jelenség teljesen más rendszerben működnek. A korábbiakban szó volt az orientalisztikáról. Ez egy keletkutatással foglalkozó tudomány, ami a világ elé tárja, hogy az a kelet, amit egy maréknyi „tudós” lát és láttat belőle. Természetesen ez a maréknyi tudós is csak azt láttatja abból, amiért a fizetését kapja. Ha éppen szarkeverésért kap prémiumot, akkor úgy állítja be a keletet, hogy e célt kielégítsék.
A jogra is kategóriákat talált ki és ebbe gyömöszöli bele a megtörtént valót, nem fordítva, tehát nem a megtörtént valóra alkot jogot. Ezt csak abban az esetben teszi, ha hirtelen érdeke fűződik egy kiskorú, alkalmatlan jelölt miniszterré való kinevezésekor. Ebben az esetben hirtelen törvényerőre emelkedik egy adott személyi számmal rendelkező kiskorú, tapasztalatlan személy miniszteri alkalmassága.
Van képe Jézusról, Istenről és ugyanezt a képet vetíti rá más vallások, ideológiák Isten fogalmára, tanítóira. Képtelen elvonatkoztatni attól, hogy máshol más kategóriák vannak, más a bűn és erény értelmezése, más az élet és halál megközelítése.
Ami nem fér bele Európa kategóriáiba, azt egyszerűen barbarizmusnak, ide nem való eszmeiségnek értékeli, de az meg sem fordul a fejekben, hogy itt valami nem jó?
Ha a tudomány fejlődik, mi, muszlimok csak örvendezni tudunk, mert több ismeretünk származik Allah teremtéséről. Ezzel szemben Vatikán módosítja a Bibliát, mert mindent korszerűsítani akar. Mert Vatikán is Európa és európai módon, kizárólag kategóriákban gondolkodik.
Egy haláleset muszlim felfogása annyi, mintha az elhunyt az egyik szobából átmenne egy másik szobába.
Az európai felfogásban mérhetetlen veszteség, gyász. Az élet értelmezésében pedig célunk Allah törvényének való megfelelés, amiben nem szabhat határt világi hatalom. Az európai értékrend ezzel szemben az európai törvényeknek való megfelelési keretekbe szorítja be az emberi életet és ezeket a kereteket folyamatosan változtatja adott koncepció szerint.
Európában a vallásosság kérdése kimerül a vasárnapi templomjárással és szabadidős foglalkozással. Az Iszlám alapjaiban más! Ez nem pénteki mecsetjárásról szól, hiába akarják azzá tenni. Iszlámban a hit és törvény nem válik szét, mert a törvény a hit része! Az Iszlámban nem a vasárnap, vagy péntek szól a hitről, hanem az élet minden perce beszélgetés Allahhal, iránymutatás kérése, hála lerovása stb.
Igaz, most van egy olyan törekvés is, hogy „fehér” keretek közt magyaráznak Iszlámot, ami látványos, szórakoztató, de nem Iszlámot ad, hanem egy tudományos és ismeretterjesztő kurzus anyagát, amivel pont ellentétes cél teljesül. Tehát egy felszínes ismeretanyag bekerül az európai kategóriák rendszerébe és ott bebetonozódik.
Majd Európa elmagyarázza a muszlimoknak, hogy mi is valójában az Iszlám e keretek között. A legfontosabb nem történik meg: a kategorizálás megszüntetése, a gondolkodási falak lebontása.
Az időhiányban szenvedő, robogó Európa, ami képes Shakespeare össze művét 17 oldalban ismertetni, ugyanezt szándékozik tenni az Iszlámmal. Tudom, számos jelentkező akad a mi sorainkból, akik jó pénzért hajlandók beállni az „európai trendbe”, de sajnos rengeteg kárt okoznak.
Ugyan, hogy lehetne kategóriákba önteni és ehetővé tenni egy kinyilatkoztatás tömeget, ami nem mesekönyv, hanem gondolati esszenciák gyűjteménye és ezek csak hosszú merengés, elgondolkodás árán nyílnak meg, majd válnak emberi értékrend alapjává. Pont az a lényeg, hogy nem lehet kategorizálni, hiszen minden ember egy külön kategória lenne! Másképp nyílnak meg a gondolatok Józsinál, Pistinél, Sárinál és végül az a csoda, hogy összeáll a rend!
Az európai szabályok szerint Józsi, Pisti és Sári, ha törik, ha szakad, el kell, hogy fogadja az Iszlámba való belépés szabályainak nyilatkozatát és ettől kedve Muszlim egyesületi tagok, fizetik a rájuk kirótt tagsági díjakat, adóznak, illetve alávetik magukat a Vallásokról és Lelkiismereti szabadságról hozott állami törvényeknek, előírásoknak! Beszarok!
Hogy a fenébe vessem alá magam? Lehetetlen! Legalábbis ebben a formában lehetetlen. Nyilván nekünk is el kell fogadni közösségi normákat, együttélési szabályokat, de gondolkodásunkat nem préselhetjük be egy szűk dobozba!
Ugyanez fordítva is fennáll. Köztünk is vannak „dobozban” gondolkodó szűk látókörű igehirdetők, akik meglehetősen Iszlám ellenesen adják elő az Iszlámot. Ők sokat tesznek azért, hogy minket, muszlimokat is elidegenítsenek attól az otthontól, amiben lelkünk megnyugvásra lel.
Itt kifejezem tiszteletemet és nagyrabecsülésemet azon milliók előtt, akik felismerték a trendet, nem dumálnak, nem magyarázkodnak, hanem tesznek azért, hogy átörökítsük a tudást egy olyan korba, ahol annak Allah (SWT) kapukat nyit. Ezt tették őseink is ezer évvel ezelőtt, majd az általuk Európába átörökített tudás alapozta meg a reneszánsz, majd a felvilágosodás eszmeiségét, de ezt Európa mára elfelejtette.

Címkép: Mihálffy Balázs Korán fordítása