Legyen úgy, mint régen volt

Posted by

Lendvai Ildikó
Néha érdemes utánanézni Orbán szófordulatainak. Azt már egy alapos újságíró jóvoltából tudjuk, hogy “a liberális nem más, mint diplomás kommunista” aranyköpés egy rasszista bűnözőként bemutatott filmszereplőtől származik, aki még azt is hozzáteszi: “és nigger módra gondolkodik”.
Én viszont azon tűnődtem, miért üdvözli a miniszterelnök az egyenruhás főtisztek jelenlétét egy politikai rendezvényen a “Legyen úgy, mint régen volt!” felkiáltással. Magyar katonatisztek direkt és vállalt módon, egyenruhásan és fegyveresen utoljára Horthy idején avatkoztak be a belpolitikába, én meg nem szeretném, hogy megint “úgy” legyen, mint akkor volt. Horthy maga is egyenruhásan lovagolt be ú.n. “Nemzeti Hadserege” élén Budapestre, de tiszti különítmények vettek részt a fehérterrorban is.
Aztán Vágó István emlékeztetett a nótára, ahonnan az idézet származik. Kicsit utánakerestem. A szöveg kalandos története maga a történelem.
1. Először egy 1860-as Jókai-versben találtam meg (igen, verseket is írt). Ott mottóként szerepel egy valószínűleg még régebbi, köszöntő mondóka: “Legyen úgy, mint régen volt./ Tele légyen a magyarnak/ Mind itcéje, mind pincéje,/ Mind a bolt.”.Jókai saját strófái között szerepel ez is: “Hogy becsülje meg a magyart/ Mind a német, mind az oláh, mind a tót.” Ez is rendben van, akkor így hívták köznyelven ezeket a népeket, és a szabadságharc leverése után a németektől (osztrákoktól) várt megbecsülésben ott volt egy kis versbéli elégtétel is.
2. Csakhogy, amint később a nemzeti érzések némelyeknél átcsaptak a magyar szupremácia, fölény gőgjébe, a szöveg vaskosabb, pökhendibb változata terjedt:: “Süvegelje meg a magyart/ Mind a német, mind az oláh, mind a tót.”
3. Naná, hogy Trianon sérelme után a Horthy-korszak irredenta hangulatában már ez a változat forgott közszájon, anyámék is így ismerték. Olyan népszerű volt, hogy Erdélyi Mihály 1938 táján még operettet is írt “Legyen úgy, mint régen volt” címmel, a címadó duettet Honthy Hanna és Jávor Pál énekelték.
4. A nóta az áthallásaival együtt bekerült mai repertoárokba is. A Transyl-mánia nevű zenekar már úgy adja elő, hogy a klip végig Nagy-Magyarország térképét mutatja: “Legyen úgy, mint régen volt!”
5. Ki tudja, Orbán melyik szövegváltozatot ismeri, de nagyon tetszik neki. Sajátkezűleg biggyesztette oda utóiratként 2013-ban az MLSZ-nek szóló leveléhez, és fb-oldalán ez lett a felirat a Budai Vigadó 2018-as újraavatásáról szóló videóhoz is.
6. Valaki azonban figyelmeztethette, hogy a szöveg folytatása kétértelmű, -pedig akkor még a katonákat bele sem keverte-, mert a kormánypárti Ripost még 2018-ban sietett leszögezni: Orbán Jókait idézte. ..
Legyünk jóhiszeműek. Biztosan most is csak Jókai jutott eszébe. De akkor már hadd idézzek mást is a Jókai-versből a miniszterelnöki szónoklat kapcsán: “Hogy halljanak a magyarról/ Dicsőséges tetteket is, / Nemcsak szót.”