Angol nyelvű Sün Balázsok

Posted by

Szabad városok, hiteles írások
Az Újnépszabadság sorozata az ellenzéki összefogás nyomán felszabadult városok életével foglalkozik. Helyi tudósítók jelentése alapján beszámolunk a másik Magyarország híreiről, eseményeiről.

Tisler Anna

(Ajka) Angol nyelven, helyes kiejtéssel köszöntik a szobába belépőt az ajkai Városi Óvoda Patakparti intézménye Sün Balázs csoportjának kicsinyei.
Már nem csupán a köszönés és a bemutatkozás megy segítség nélkül, hanem legtöbben a színek és formák elnevezéseit is tudják. Az évszakokat, a gyermekek mindennapjaihoz, játékaihoz tartozó szavakat szintén tanulják.
Ez nem olyan nyelvtanulás, mint az iskolában, a padban ülve, hanem a napi foglalkozásokon, a játékban, a mozgásban, a tevékenységben észrevétlenül ragadnak rájuk a szavak, jegyzik meg a kiejtést.
Nagycsoportosként már mesedramatizálásra is képesek lesznek angolul. Most még csak kis vagy középső csoportosok. Négy- négy és fél évesek. Fogékonyak, lelkesek, érdeklődőek.
A Patakparti óvodában 2013 óta folyik az angol nyelvi foglalkozás beépítve a mindennapokba. A mostani ovisok tavaly óta vesznek részt a programban. Sok szülő kifejezetten kérte, hogy gyermeke ebbe a csoportba kerüljön. Hamarosan bővül azok köre, akik részesülhetnek nyelvtanulás lehetőségében. Az angol nyelvi képzést hamarosan más csoportokban is bevezetik.
A képviselőtestület a januári ülésén döntött arról, hogy pályázati támogatással három óvodapedagógus számára igényelnek támogatást 14 napos továbbképzésre, valamint ketten négyhetes nyelvtanfolyamon vehetnek részt. Az önkormányzati fenntartású intézmény két intézményegységben két-két csoportban szeretné elindítani a foglalkozást, amelynek feltétele, hogy az óvodapedagógusok rendelkezzenek a szükséges nyelvismerettel.
A Sün Balázsokkal Pethő Anita angol nyelvi óvodapedagógus és a nyelvet szintén jól beszélő Lisztmaier-Csánitz Adrienn óvodapedagógus foglalkoznak. A módszerről Pethő Anita elmondta, hogy a nevelésbe, az óvodai foglalkozásokba beépül a nyelv, így az a gyerekek életének részévé válik. A visszajelzések pozitívak, ugyanis az óvodás korban elkezdett nyelvtanulás felkelti az érdeklődést és megalapozza a későbbi sikereket. A kiejtésre ilyenkor a legfogékonyabbak a kicsinyek. Pethő Anita örül, hogy más csoportokban is indul a foglalkozás, ugyanis az óvodapedagógusok egymás munkáját is tudják segíteni.

Fotó: Györkös József