Hagyományaink és nemzetkarakterológia

Posted by

Gábor György
Szakács Árpád nagyműveltségű kultúra- és művelődéstörténeti teoretikus, kormánypárti kultúrharcos azt a Cion bölcseinek jegyzőkönyvén is messze túlmutató, megvilágító erejű bejelentést tette (Raffay Ernő Szabadkőművesek Trianon előtt c. munkájára hivatkozva), hogy Jászi Oszkár szabadkőműves székfoglalójában fektette le az alapjait a mai napig meghatározó és nemzetvesztő ateista-materialista történelem- és irodalomoktatásnak.
Szakács Árpád természetesen alapos ismerője Jászi munkásságának, nincsenek kétségeim, úgyhogy erről most nem ejtenék több szót. Sokkal érdekesebb az a szakácsi új nóvum, hogy lám, már megint a tudjuk kik, vagyis a szabadkőművesek…
Speciel én most Pintér Sándor belügyminiszter helyében megerősített őrséget rendelnék ki a Parlament mellé újraállított Gróf Andrássy Gyula lovasszobrának őrzésére, nehogy a Szakács Árpád által feltüzelt szabadkőműves-országrontó eszmeiség harcos elutasítói – ahogy tették egykoron a kommunisták Gömbös szobrával –meggyalázzák a lovasszobrot, netán féktelen dühükben felrobbantsák azt.
Ugyanis Gróf Andrássy Gyula, a Magyar Királyság miniszterelnöke, a Monarchia pénzügyminisztere, Magyarország honvédelmi minisztere, az Osztrák-Magyar Monarchia közös külügyminisztere is szabadkőműves volt.
Aztán olvasom Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár ugyancsak megvilágító erejű szavait, miszerint a magyarok közül azért beszélnek kevesen idegen nyelveket, mert – mint arra a nagyszerű államtitkár tudós fővel rávilágít – „szerintem, van ebben egy nagyon erős nemzetkarakter jelleg is.
Nálunk a karakter olyan, hogy bár évtizedek óta mindenki tanul egy, vagy kettő idegen nyelvet, ha megkérdezik, hogy tudunk-e, akkor az a divat, hogy azt mondjuk: nem.” Világos: a nemzetkarakter okán és puszta divatból letagadjuk, hogy valójában lélekben minimum tizennégymillióan beszéljük a magyar mellett Shakespeare angolját, Racine franciáját, Goethe németét, Puskin oroszát, Borges spanyolját, Dante olaszát, s itt most – nemzetkarakterológiai okokra tekintettel – abbahagyom a felsorolást.
Következésképp, szigorúan nemzetkarakterológiai okokból azonnali hatállyal megfosztandó magyarságától – mások mellett – a poliglott Kossuth Lajos, továbbá Deák Ferenc, Eötvös József, Arany János, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső vagy Weöres Sándor, de – nemzetkarakterológiai szempontokra tekintettel – most újfent berekesztem a további kirekesztendők felsorolását.
Viszont legalább sokadszorra is volt alkalmam tanulni és profitálni Szakács Árpád és Maruzsa Zoltán súlyos szavaiból.