Szentendre minden polgára szavazhat a hídról

Posted by

Szabad városok, hiteles írások
Az Újnépszabadság sorozata az ellenzéki összefogás nyomán felszabadult városok életével foglalkozik. Helyi tudósítók jelentése alapján beszámolunk a másik Magyarország híreiről, eseményeiről.
Tudósítónktól
(Szentendre) A Szentendrét a Szentendrei-szigettel összekötő kerékpáros híról nem lehet a polgármester szobájában dönteni – mondta a legutóbbi lakossági fórumon Fülöp Zsolt, akit az ellenzéki összefogás nyomán a város új első emberének választottak. Most az önkormáányzat egészen sajátos, innovatív módon lehetőséget ad a város minden polgárának, hogy kifejtse a véleményét a híd helyszínéről, illetve arról, hogy akar-e egyáltalán hidat.
Véleménynyilvánító szavazást tartanak az EuroVelo 6 kerékpárúthoz tervezett hídról. Szavazni két teljes héten át, február 17. hétfőtől március 2. hétfőig lehet három helyszínen, a Városi Ügyfélszolgálaton, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár épületében és a V8 uszodában. A véleménynyilvánításon részt vehet minden 18 év feletti szentendrei lakos.  Voksolni személyi irattal és szentendrei lakcímkártyával lehet.
Miért nem népszavazás? Miért “véleménynyilvánító szavazás”? A helyi népszavazás menete, az elindításától a választási szervek jóváhagyásán és a kiíráson túl, a jogerős eredményig hosszú hónapokig is eltarthat. Ez a folyamat – a jogorvoslati kezdeményezések nélkül is – legalább fél évig elhúzódik, erre azonban az illetékes kormánybiztos, Révész Máriusz, és a beruházó sürgetése miatt már nincs elegendő idő. Ez az újtípúsú szavazás viszont – elméletben – lehetővé teszi, hogy Szentendre összes állandó lakosa leadja voksát.
A szavazás úgy történik, hogy a szentendrei polgát belép a szavazó helyiségbe, Aláírja a GDPR (európai általános adatvédelmi rendelet) szerint készült adatkezelési nyilatkozatot.
Bemutatja okmányait. Aztán egy tableten választ az öt lehetőség közül.  a szavazási tabletet.  A rendszer egy embernek csak egyszeri szavazást tesz lehetővé.
Az öt választási lehetőség:
1. Határcsárda 
Előnyei: környezetvédelmi engedélyt kapott, nem érinti Szentendre belvárosi látképét, van tömegközlekedési kapcsolata a Volánbuszhoz. a híd az ártérben haladó kerékpárútra csatlakozik (forgalmát árvíz idején a 11-es útra terelnék.)Hátrányai: ellehetetleníti a Duna szabad megközelítését, a hídhoz kapcsolódó kerékpárút forgalmát dél felé a Duna korzóra vezeti rá, a híd 6 méter magasságban éri el a partot, levezetése bonyolult és valószínűleg érinti a környező ingatlanokat, a hídfő építéséhez és a meglévő kerékpárút szélesítéséhez sok fát kell kivágni az ártéri ligeterdőben (ami Natura 2000 terület), a Határcsárdát a NIF véleménye alapján lebontják.
2. Rév utca
Előnyei: ha a híd valóban jól illeszkedik a tájba és a városképbe, és igényesen kivitelezett, akkor turisztikai látványosság lehet, a sziget gyalogosan és kerékpárral is gyorsabban, közvetlenül elérhető. Hátrányai: a kerékpárforgalom a Duna korzót szeli át, várhatóan súlyos gyalogos-kerékpáros konfliktusokat generálva, a Duna korzóra vezetett nemzetközi kerékpárút veszélyezteti a Duna és a korzó élő kapcsolatát. a híd a partot 4,6 méter magasan éri el a környezeti hatástanulmány szerint, ám a NIF újabb álláspontja szerint van olyan megoldás, amivel akár ez 2 méter alá is mehet, erős beavatkozás a város és a folyó harmonikus kapcsolatába, a tájképbe, a környezetvédelmi hatóság másodfokú határozata szerint a szigetmonostori vízbázis miatt környezetvédelmi engedély erre a hídhelyre nem adható, bár a NIF Zrt. szerint a jogerős hatósági döntés még megmásítható
3. Pásztor rév lehetséges hídhelyszín
Előnyei ugyanazok, mint a Rév utcánál. A hátrányai is ugyanazok.
4. A Belvárostól délre lévő lehetséges hídhelyszín
Előnyei: a kerékpáros-forgalom elkerüli a Duna korzót, a híd levezetéséhez kapcsolódó kerékpárút nem vágja el a Duna korzót a folyótól, a többi hídhelyszínhez képest közelebb vannak a tömegközlekedési kapcsolatok (HÉV, busz),  megépülhet közben a Kisoroszi híd és annak a tervezési, kivitelezési tapasztalatai jól hasznosíthatók lesznek majd a szentendrei hídprojekt előkészítése során. lesz idő arra, hogy egy építészeti ötletpályázatot kiírjon a beruházó és a város közösen, ami garancia arra, hogy egy igényes, városképi szempontból is jó megoldás szülessen,  turisztikai látványosság, a hídra költhető forrásigény jobban tervezhető lesz, és az uniós forrásokból akár több is rendelkezésre állhat, mint egy a 2023-ig megvalósítandó projekt esetében, a kerékpáros és gyalogos közlekedés együttélését könnyebb lesz megoldani, mint egy belvárosi híd helyszín esetében, ez a hídhelyszín már szerepelt egy korábbi, szigetmonostori rendezési tervben. Hátrányai:  ma még alig megbecsülhető ideig kitolódna a Szentendre és Szigetmonostor közötti hídkapcsolat megvalósítása, a hídfő és levezető útvonalának építése jelentősen érinti az ártéri ligeterdőt (ami Natura 2000 terület), és ezt nyilván a hatósági engedélyezési eljárásban komoly súllyal veszik majd figyelembe, ennek a hídhelyszínnek az engedélyeztetése nem fér bele a jelenlegi projekt határidejébe, ezért csak később, 2023 után tud megvalósulni, hosszabb útszakaszon érinti a vízbázist, mint a többi helyszín, bizonytalanság, hogy mikor, és milyen mértékben állnak majd rendelkezésre uniós és hazai források a híd projekt megvalósításához
5. Ne legyen kerékpáros híd
Előnyei: ha nem épül híd, akkor nincs beavatkozás a városképbe, tájképbe, az új közlekedési kapcsolat elmaradása, vagy távolabbi jövőbe kerülése lassíthatja a lakosságszám-növekedést a szigeten, ill. a térségben,  nem gyorsul fel a szigeti ökoszisztéma egyensúlyának romlási folyamata, felgyorsítaná a vízi közlekedési kapcsolat újragondolását a térségben, ami újfajta turisztikai élmény lenne, megnyílik az út a közlekedési kapcsolat újragondolása és – szükségszerűen – egy új térségi együttműködés előtt, és ehhez – jó eséllyel – Európai Uniós fejlesztési források is megpályázhatók lesznek. Hátrányai:  akkor is a Duna korzón menne át a kerékpáros-forgalom, ha egyáltalán nem épül híd, távoli jövőbe tolódna, egy új közlekedési kapcsolat megvalósítása Szentendre és a Szigetmonostor között, nem lenne az Eurolvelo 6-os nemzetközi kerékpárút részeként hídkapcsolat a két település közelében, és ezért más megoldást kell majd keresni a térségben kerékpározni kívánók jogos igényére
– a szigetmonostoriak által várt gyalogos, kerékpáros, valamint e-busz kapcsolatot is biztosító híd meghiúsulása miatt – amennyiben nem történik meg a közlekedési kapcsolatok újragondolása a térségben – a közlekedési helyzet tovább romlik, elmaradna a hídtól várt turisztikai attrakció, jelentős Európai Uniós fejlesztési összegektől esne el a térség, kedvezőtlenül befolyásolná a térségi kapcsolatokat.