Kár, hogy a magyar nyelvet nem érti senki

Posted by

Föld S. Péter

Sajnálatos, de köztudott tény, hogy a magyarok közül csak kevesen beszélnek idegen nyelveket. Mi, magyarok, ugyanis büszke, szilaj, szabadságszerető nép vagyunk, nem hajlunk meg idegen befolyások előtt. Nekünk senki se mondja meg, hogy milyen nyelven beszéljünk! Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár szerint, nálunk ez az erős nemzetkarakter miatt van.
„Szerintem, van ebben egy nagyon erős nemzetkarakter jelleg is. Nálunk a karakter olyan, hogy bár évtizedek óta mindenki tanul egy, vagy kettő idegen nyelvet, ha megkérdezik, hogy tudunk-e, akkor az a divat, hogy azt mondjuk: nem.”
Ezt mondta Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár az Inforádió Aréna című műsorában. Mi, magyarok, akik nem beszélünk idegen nyelveket, és még az elnyomó szovjet nyelvet sem lehetett belénk verni, fellélegezhetünk. Nem az van ugyanis, amire elsőre gondoltunk. Hogy az oktatási rendszer – természetesen a szocialista kormányoktól örökölt nemzetellenes oktatási rendszerre gondolunk – hiányosságai állnak e nyelv-nemtudásunk mögött. És nem is az az ember, akinek a nevét Mari néni Dunarettentőn, vagy Józsi bácsi Békésborzadályon csak félve és suttogva meri kimondani. Nem Soros György, a patás ördög miatt nem tudnak a magyarok a sajátjukon kívül más nyelven beszélni, és bár volna rá igény, Gyurcsány Ferencet is nehéz lenne ebbe belekeverni.
Talán, ha előkerülne egy írásos dokumentum, amelyen az olvasható, hogy Soros kiadta a zsoldosainak, vegyék rá a magyarokat, hogy ne tanuljanak meg rendesen angolul, vagy –teszem azt – németül. De sehol egy ilyen papír. Nemzetkarakter van helyette, mert mi, magyarok – szemben más nációkkal – erős karakterek vagyunk. Egy németet, vagy egy olaszt könnyű rávenni, hogy tanuljon meg angolul, nekik már úgyis mindegy, csak néznek szomorúan, hogy miért nincs nekik erős nemzetkarakterük. Bezzeg mi, magyarok, akiknek ősei nyereg alatt puhították a húst, és a nyilainktól rettegett Európa! Velünk nem lehet csak úgy kikukoricázni, mint a nálunk hitványabbakkal! Ha tőlünk valaki akar valamit, jöjjön ide, és tanuljon meg magyarul. Pontosabban: ne jöjjön ide, mert még elvenné a munkánkat és sem a kultúránkat, sem a törvényeinket nem tisztelné.
De mindenképpen az volna a normális, hogy aki velünk szót akar érteni, tudjon magyarul. Persze ez nem könnyű, még sokat kell dolgozni rajta. Annak idején, Bródy János már megírta a Fonográf együttes dalában: „Kár, hogy a magyar nyelvet/ rajtunk kívül nem érti senki, /nem érti senki, nem érti senki /és nem is akarja megtanulni.”
Hát, kedves nagyvilág, azóta eltelt néhány évtized, a világ már nem olyan, mint amilyen régen volt. Tessék megtanulni magyarul, mert mink ugye, nem engedhetünk a mi mindenki másénál erősebb nemzetkarakterünkből, amink minekünk van.Megkelent a Hírklikken