Mi a baj a NAT-tal

Posted by

Ercse Krisztina

Mellékelem Civil Közoktatási Platform állásfoglalását a NAT-2020 dokumentumot tartalmazó kormányrendeletről. A dokumentumot a közoktatás tartalmi szabályozására alkalmatlannak tartjuk, a rendelet visszavonását javasoljuk.
Alapproblémák a NAT 2020-szal:
Nem volt szakmai egyeztetés,a dokumentum „illegalitásban” készült.
Ez a NATnem nemzeti, mert kirekeszti a tanulók kétharmadát: nem vonatkozik a szakképző iskolákra és csak részben alkalmazható a technikumokra.
Ez a NATnem alaptanterv, mert a részletesen előírt tananyag kitölti, sőt túlhaladja a rendelkezésre álló időkeretet.
A tanulók túlterheltségét nem csökkenti,a heti óraszám összességében alig lett kevesebb, a tananyagtartalom egyes területeken számottevően növekedett is.
A merev szabályozás, a részletező előírás lehetetlenné teszi a helyi igényekhez, a tanulók közötti különbségekhez történő alkalmazkodást, akadályozza az esélyegyenlőtlenségek kezelését; továbbra is kötelezőek és nem választhatóak a kerettantervek.
A frázispuffogtató magyarkodás nem segíti a hazafiságot; a szövegben megjelenik az alattvalóvá nevelés szándéka.
A bevezetőben esetlegesen megjelenő pedagógiailag korszerűnek vehető elveknek és céloknak a részletek gyakran ellentmondanak.
A bevezetésre képtelenül kevés a hátralévő idő:lehetetlen a tankönyvrendelésig, ill. a tanév kezdetéig tankönyveket írni és kiadni, a pedagógusokat felkészíteni, helyi tanterveket kidolgozni.
A NAT-2020 a Fidesz múltba révedő, ötlettelen oktatáspolitikájának újabb kordokumentuma, melyet a pedagógiában kevésbé jártas, a rendelet hosszú szövegében kevésbé elmélyedő közvélemény számára néhány jól hangzó, ugyanakkor közelebbről megvizsgálva üres szólammal próbál „eladni”, így a magyar közoktatás válságán annyira sem képes enyhíteni, mint az egyébként egy jó alaptantervtől egyáltalán elvárható volna.Az egyes tantárgyakról, speciális kérdésekről folyamatosan születnek szervezeteink állásfoglalásai, amelyeket honlapunkon elérhetővé teszünk.

Kép: Sas Miklós: Puszta (2014)
Nemzeti műmagyar pinceromantika festménysorozat