Az EU – új német-római birodalom?!

Posted by

Kocsis Tamás
Olvasom a Wikipediában:
„A Német-római Császárság vagy Német-római Birodalom, eredeti (korabeli) nevén Szent Római Birodalom (majd a 16. századtól – az itáliai területek elvesztése után – A Német Nemzet SzentRómai Birodalma – Heiliges Römisches Reich deutscher Nation) egy hatalmas kiterjedésű politikai hatalom volt Közép-Európában Az EU – új német-római birodalom?!
A császári cím német és olasz királyságok feletti hatalmat jelentett,[1][2][3] melyet a Római Birodalom császáraitól származtattak (“translatio imperii”).[4] A császárt a birodalom legtekintélyesebb fejedelmei választották, mint primus inter pares (első az egyenlők között) és
a pápa koronázta meg. Gyakorlatban a császár hatalmának nagysága a hadseregétől és szövetségeitől függött. Hivatalosan 962-ben alakult meg, és majdnem egy évezreddel később, 1806-ban bomlott fel. Valójában a birodalmat a későbbi korok gyakran csak egyfajta keretnek tekintették, amelyen belül rengeteg kisebb, független hercegség, püspökség, királyság, város létezett. A császárság – történelme során változóan – része volt Németország, Ausztria, Csehország, Liechtenstein, Szlovénia, Belgium, Luxemburg, a mai Franciaország, Olaszország, Lengyelország, Hollandia és Svájc egyes területei.”
És – nem is csak a Habsburg-birodalom részeként – természetesen Magyarország! Sőt: 1410. szeptember 20-án Luxemburgi Zsigmond magyar királyt a birodalom császárjává választották…Akkor a német dominációjú EU lenne az új, modern német-római birodalom? És lehet benne magyar a primus inter pares?!