Generációs kérdés?

Posted by

Kardos András
Jelentés Abszurdisztánból: Miközben helyes és hasznos, hogy a zaklatási ügyek egyre — másra kerülnek felszínre, miközben fontos, hogy a metoo mozgalom során az áldozatok ma már érezhetik, hogy nem kell tartaniuk a nyilvánosságtól (noha azért sokan még bőven tartanak ettől), aközben legalább ilyen problematikus, ha átesünk a ló túlsó oldalára.
Az alábbi idézet egy tehetséges írónővel készült interjúból való: “Az a generáció, amelyhez Gothár is tartozik, úgy gondolta, a tehetség feljogosítja arra, hogy úgy viselkedjen, ahogy normális emberek nem viselkednek. Hogy a tehetséges, alkotó emberre nem vonatkoznak a morális szabályok.Fantasztikus érzés átélni, hogy változik a kultúránk, és a Marton- és Gothár-ügy is végső soron arról szól, hogy ezt többé nem oké, mostantól komoly következményei lesznek.”
Az utolsó mondattal maradék nélkül egyetértek, ahogyan a metoo mozgalom alapvető céljaival is. Ámde: általában kijelenteni Gothár generációjáról, hogy rájuk az a jellemző, hogy a tehetséges, alkotó emberre “nem vonatkoznak a morális szabályok”, hogy nekik joguk van másképpen viselkedni a nőkkel mint a “normális embereknek”, ez nem pusztán túláltalánosítás, és mint ilyen mélyen igazságtalan, hanem, a mai mozgalom jogos követelései ürügyén, egy egész generáció megvádolása azzal, hogy a morál fölé helyezték magukat.
Ezzel egyfelől igaztalanul sértünk meg rengeteg embert, másfelől, ami jogos volna e mondatok mögött, nevezetesen az, hogy a morál sem állandó, tehát bizony változik annak megítélése egy társadalomban, mondom ennek a jogos történeti személetnek és kritikának az alapjait is kihúzzuk, ha egy történelemfeletti morálfogalom magasáról egy egész nemzedékre húzzuk rá, hogy erkölcstelenül viselkedett.
Ez empirikusan sem igaz, de még a jogos, mai szemmel elfogadhatatlan erkölcsi normák kritikáját sem fogja elérni, mert a túláltalánosítás okán érvénytelenné válik. Voltak egyének, alkotók és nem alkotók, akik a “Gothár nemzedékből” túllépték a határokat, és voltak, sokan ,voltak, akik nem.
Az meg, hogy a társadalomban változott hál’ istennek az erkölcstelen magatartás megítélése, ez még nem teszi jogossá azt, hogy egész nemzedékekről állítsuk azt, hogy megalázták, abuzálták a nőket. Ezzel ugyanis csak a ma szokásos árokmélyítéshez jutunk el, ahelyett, hogy a nemek és az emberek közötti egyenjogúság felé tennénk újabb és újabb lépéseket.