A nap híréről a pálya széléről

Posted by

Sós Csaba

Nézem a „Nap híre” politikai műsort, a meghívottak a V4 országok fővárosai által megalakított Szabad Városok Szövetségéről beszélgetnek. Varsó, Prága, Pozsony és Budapest demokrácia és Európa párti főpolgármesterei 5 millió, változást akaró embert képviselnek.
Az új szövetség célul tűzi ki, hogy megvédik és terjesztik a szabadság,az emberi méltóság, demokrácia, egyenlőség, jogállamiság, szociális igazságosság, tolerancia és a kulturális sokszínűség értékeit. Az alulról építkező demokrácia, a civil önszerveződés és az állampolgári részvétel oldalán állnak, mindezt a városlakókkal való mindennapi kapcsolat útján is erősíteni akarják. Megkívánják osztani egymással az átlátható, okos, már bizonyított és szociálisan érzékeny városvezetés legjobb gyakorlatait a fenntartható várostervezésre, a klímakrízis elleni fellépésre, a lakhatási válság megoldására, az embereknek jobb életet biztosító minden területre.
Európai, példamutató kezdeményezés!
Sajnálatosan nem esett szó a műsorban a Magyarországon, szintén ellenzéki vezetésű, tíz megyei jogú városból felállt szabad városok szövetségéről.
Biztos az én hibám, hogy nem tudok erről sokat.
Pedig nagyon is fontos lehet !
Ideírom, a pálya szélén álló jogán, hogy mit is gondolok.
Azt gondolom, hogy a magyarországi szabad városok szövetségének feladata lenne:
-Kibővíteni tagságát a megyei jogú városokon túl, valamennyi, ellenzéki többség által vezetett városra, fővárosi kerületre.
-Meghívni összejöveteleikre a kormánypárti többségű városok ellenzéki polgármestereit.
-Kimunkálni a kormánypárti médiatúlsúly feloldásának helyi, regionális ellensúlyozását, haladéktalan megindításának gyakorlati tennivalóit a lakosság objektív tájékoztatása érdekében.
-Kimunkálni az önkormányzati munka nyilvánossá, átláthatóvá tételének módjait, közzétenni a visszaéléseket.
-Kimunkálni a civil szerveződések támogatásának és a lakosság közügyekbe való bevonásának módszereit.
-Kimunkálni a helyi népszavazások ügyköreit és rendszerét
-Kimunkálni a természet, a környezet és a klímavédelem helyi-regionális tennivalóit, a fenntartható városfejlesztés, a digitalizáció, a megújuló energia felhasználás, a szociális ellátó rendszerek, a lakosságmegtartás, a helyi perspektíva teremtés mintáit és mindezek gyakorlati tapasztalatainak egymás közötti megosztását.
Lenne még sok feladat, de ez csak egy pályaszéli hozzászólás.
A résztvevők mindezt biztos tudják, ennél sokkal többet is.
Erőt és sikert kívánok munkájukhoz mindannyiunk és a jövőnk érdekében.