Történelmi dokumentum született

Posted by

Karácsony Gergely
Ma Budapesten pozsonyi, prágai és varsói főpolgármestertársaimmal megkötöttük az európai Szabad Városok Szövetségét, hogy választóink sok százezres tömegét képviselve hitet tegyünk a szabadság, az egyenlőség, a szolidaritás, a jogállam, a világnézeti tolerancia és a kulturális sokszínűség mellett, és összefogjunk a régiónkat gúzsba kötő, bezárkózó nacionalista populizmus és a nyers önkény ellen.
De amellett, hogy kiállunk értékeinkért és megmutatjuk, hogy Magyarország, Csehország, Szlovákia és Lengyelország nem egyenlő kormányaik politikájával, egyéb célunk is van. Tapasztalatcserével és együttműködéssel próbáljuk kezelni legsúlyosabb közös kihívásainkat, pl a klímakrízist vagy a lakhatási válságot, és közösen lobbizunk azért, hogy az EU különítsen el több közvetlenül pályázható forrást a városok számára.
És hogy hol kötöttük meg szövetségünket? Hol máshol mint a Közép-európai Egyetemen, a korszerű tudás, a nyitottság, a kritikus gondolkodás és a nemzetköziség immár szimbólummá vált helyszínén. Budapestnek, Pozsonynak, Prágának, Varsónak egy a hangja, és ez a hang valódi demokráciáért, átláthatóságért, haladásért és fenntartható várostervezésért kiált. #BudapestMindenkié

👉 A nyilatkozat szövegét itt olvashatjátok:


Szabad Városok Szövetsége

 
Tiszteletben tartva történelmi kapcsolatainkat és közös kulturális örökségünket;
Elismerve városainknak az innovációban, a gazdasági növekedésben és a jólét növelésében játszott regionális szerepét;
Támaszkodva a kommunista elnyomás, a demokratikus ellenzéki mozgalmak, 30 év társadalmi és gazdasági átalakulása és a 15 éves EU-tagságunk során felhalmozott közös történelmi tapasztalatainkra;
Szilárdan kiállva az emberi méltóság, a demokrácia, a szabadság, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok mellett, ahogyan azok az EU-szerződésekben is kiemelt jelentőséggel bírnak;
Újra megerősítve a diszkriminációval szembeni védelem szükségességét mind az egyén szintjén, mind bármely társadalmi, etnikai vagy másmilyen hátterű csoport tekintetében, ahogyan azt az Európai Unió Alapjogi Chartája is előírja; 
 Elismerve mindazokat a kihívásokat, amelyekkel városaink szembenéznek, különös tekintettel a klímakrízisre, az egyenlőtlenségre, a lakhatási válságra, a társadalom elöregedésére és a politikai tribalizmusra;
Felismerve a szubszidiaritás és az önigazgatás fontosságát, melyek garanciaként szolgálnak a helyi közösségek céljainak eléréséhez;
Bátorítva és támogatva a civil önszerveződést és részvételt;
Felismerve a nemzetközi együttműködések és különösképpen a városi kapcsolatok hozzáadott értékét városaink és azok lakói számára;
Mi, Budapest, Pozsony, Prága és Varsó főpolgármesterei vállaljuk, hogy:

Védelmezzük és terjesztjük a szabadság, az emberi méltóság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, a szociális igazságosság, a tolerancia és a kulturális sokszínűség közösen vallott értékeit;
Megosztjuk egymással legjobb gyakorlatainkat az okos, már kipróbált, szociálisan érzékeny városvezetésben, különös tekintettel a fenntartható várostervezésre, a klímavédelemre, a társadalmi befogadásra, a lakhatásra, a közlekedésre, a digitális agendára, vagy bármely egyéb kölcsönös érdeklődésre számot tartó területre;
Összehangoljuk erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy az Európai Unió szakpolitikáiban, különösen a kohéziós politikában, az európai környezetvédelmi, klíma-, energia-, közlekedési- és gazdaságpolitikában, valamint a szociális jogok európai pillérének kialakításában megjelenjenek a városkora szabott megoldások;
Támogatjuk, és az EU fő szervei, ügynökségei és döntéshozói felé közösen szorgalmazzuk, hogy az EU különítsen el több, közvetlenül hozzáférhető forrást a városok számára;
Együttműködésünket eseti alapon nyitva tartjuk más városok és külső szereplők számára, amelyekkel közösek értékeink és szakpolitikai céljaink.

 
Budapest, 2019. december 16.

Matúš Vallo     Karácsony Gergely                      Zdeněk Hřib                    Rafal Trzaskowski

Pozsony főpolgármestere  Budapest főpolgármestere  Prága főpolgármestere Varsó főpolgármestere