Luca

Posted by

Lavatti Anett

Dédanyámtól azt hallottam, aki Luca napján varr, az „bevarrja a tyúkok seggit”, tehát nem lesz tojás. Manga János az Ünnepek és szokások az Ipoly mentén című könyvében azonban ennél jóval több Luca napi babonát ismertet: “Luca napján nem volt szabad fonni, lúgozni, kenyeret sütni.
Egy Ipoly menti településen élő asszonyról azt mesélték, hogy Luca estéjén tett kovászt kenyérnek, s mikor figyelmeztették, hogy másnap Luca napja lesz, nem szabad kenyeret süti, azt válaszolta, hogy mire Luca felkel, ő már a lángost is megeszi. Másnap reggel már a kemencébe is nehezen tudott begyújtani, amikor pedig a tésztát betette, az teljesen szétfutott. Litkén azt tartották, hogy aki lúgoz, azt Luca ráülteti a lúgozóra és belemártja a lúgba. De azt is tudni vélték, hogy Lucát ki lehet játszani. „El kell szaladni a szobából, és az udvaron azt kell kiáltani: nagy csetepaté van a szóriai tónál. Erre Luca kiszalad, és otthagyja a házban piros kendőjét és zöld mentéjét. Most ezután el kell oltani a szobában minden lángot a kályhában, lámpában és be kell zári az ajtót. Luca visszajön, de a házra nem talál. Egy asszony is így tett, és másnap a zöld mentét és a piros kendőt elvitte a paphoz megáldani. Hordta is, és senki sem mondta, hogy nem az övé, és senki se kereste azt az asszonyon.”

A Divány alapján