A muszlim gondolkodás változása

Posted by

Mihályfy Balázs
A félreértések elkerülésére, nem az Iszlámban, hanem a muszlimok gondolkodásában beállt változásokat foglalom össze a teljesség igénye nélkül címszavakban.
Eredeti, klasszikus felfogásban: Monoteizmus doktrínáit követi, nem tartva különbséget más monoteista vallássokkal a főbb doktrínák szempontjából (monoteizmus, próféták, túlvilág). Csak joggyakorlat alapján különíti el a vallásokat, de a hit egy!
Ahogy azt a Muszlimok ma követik: Monoteizmus doktrínáit követi, de a kereszténységet és judaizmust torzulásnak tartja mind doktrína, mind joggyakorlat alapján.
Eredeti, klasszikus felfogásban: A sharia a doktrínákból levezetett Isteni legitimáció rendje. A sharia szellemét a doktrínák rögzítik, de jogfejlődését tudósok (fuqaha) biztosítják.
Ahogy azt a Muszlimok ma követik: Az iszlám különféle sharia rendszereket tart fenn, melyeken eltérő kulturális szintű emberek tartanak felügyelet alatt.
Eredeti, klasszikus felfogásban: Az Iszlám egy és egységes.
Ahogy azt a Muszlimok ma követik: Számos Iszlám felfogás létezik, melyek mindegyike egy doktrína és sharia irányzat kombinációja.
Eredeti, klasszikus felfogásban: Minden Monoteizmust hirdető szentírás, próféta követésére szólít, akik Mohamed előtt voltak. Korán és Mohammed (béke reá): „Kövesd Ábrahám útját, az egyenest”
Ahogy azt a Muszlimok ma követik: Mohamed (béke reá) és az „ÉN” követésére szólít. „Kövesd Mohamedet, tehát engem!”
Eredeti, klasszikus felfogásban: Ne kövesd az atyák nyomát. Csupán nyomdokaikra építve fedezd fel a világot magad. (Itt kizárólag a világ megismeréséről van szó, nem vitás ügyekben hozott döntésekről).
Ahogy azt a Muszlimok ma követik: Kövesd vakon atyáid, sejkjeid, imámjaid nyomát. Úgy ismerd meg a világot, ahogy ők mondják.
Eredeti, klasszikus felfogásban: Iszlám egy szent kinyilatkoztatás, melyben nincs helye Allah (SWT) szaván kívül másnak.
Ahogy azt a Muszlimok ma követik: Az Iszlám Allah szava mellett hősi eposzok, babonák és hagyományok gyűjteménye.
Eredeti, klasszikus felfogásban: Aki Iszlámot követ, nem lehet identitástudata. Az Iszlám kiemel az identitásból.
Ahogy azt a Muszlimok ma követik: Erős identitástudat
Eredeti, klasszikus felfogásban: Mi a helyünk másokkal együtt a világon?
Ahogy azt a Muszlimok ma követik: Mi a helyünk a politika és hatalom palettáján? Felsőrendűség és hegemónia.
Eredeti, klasszikus felfogásban: Korlátozott ego.
Ahogy azt a Muszlimok ma követik: Erős ego és dominancia
Eredeti, klasszikus felfogásban: Isten teremtésének megismerésére ajtót nyit
Ahogy azt a Muszlimok ma követik: Ajtózárás a megismerés előtt. Beltenyészetté válás tudásban.
Eredeti, klasszikus felfogásban: A tudatlanság korszaka (Dzshilija) viselkedésének, moráljának tilalma
Ahogy azt a Muszlimok ma követik: A tudatlanság korszaka viselkedés és morál normáinak visszatérése az Iszlám köntösében
Eredeti, klasszikus felfogásban: Szereteten, elfogadáson és befogadáson alapszik
Ahogy azt a Muszlimok ma követik: Bekerül a gyűlölet, kirekesztés és vallási türelmetlenség.
Amint látható, a ma köztudatban élő Iszlám alapvetően más, mint annak eredeti formája. Ez egy más vallás, amivel nem tudok azonosulni. Az eredeti, klasszikus tanítások híve vagyok. Lehet, hogy egyedül, de akkor is.

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا

Allah nem úgy tartja távol a tudást, hogy megfosztja attól az embereket, hanem a tudósokat tartja vissza attól addig, míg egy tudós sem marad. Akkor az emberek tudatlan vezetőket fognak követni. Kérdéseket fognak feltenni nekik és ők tudás nélkül adnak ki fatwákat, félrevezetik magukat és félrevezetnek másokat. (Muszlim)
Még mielőtt valaki betámadná a muszlimokat, milyen fattyú népség, hogy ezt tették vallásukkal, megsúgom, hogy korai támadni. Nincs az a vallás, elv, -izmus, amivel nem történt meg ez, vagy rosszabb. Úgyhogy mindenki maradjon nyugodtan és szálljon magába. Az ember ezt teszi mindennel, ami a kezébe kerül. A világgal is. Csak nézz körül!