Ébredés

Posted by

Kaltenbach Jenő

A magyar orvos tàrsadalomra nem éppen a forradalmi lendület a jellemző. Az orvosi szakma fegyelmet, fokozott felelősséget, szakmai, kórházi hierarchiát, tekintély tiszteletet követel. Sokan gondolják, hogy a szakmai hierarchiàt az úgynevezett orvosbárók uralják.
Ezek általában inkább konzervativnak tartott értékek, viselkedési minták, így aztán nem is annyira meglepő, hogy az egészségügy sanyarú és egyre romló körülményei ellenére nem lázadoztak. Az egyik ok nyilvan az volt, hogy az orvosok anyagilag mindig is a napos oldalon voltak, vannak.
Az egyetlen említésre méltó próbálkozás az un. fekete ruhás nővéré volt, de miután az orvosok “rangon alulinak” tartottàk, hogy szolidárisak legyenek vele, szükségképpen kudarcra ítéltetett.
Az orvosi érdekképviselet, az Orvosi Kamara, lett volna hivatva arra, hogy érvényesítse az egészségügyiek, illetve a szolgáltatást igénybevevők érdekeit, de ott már másfél évtizede egy “orvosbáró” uralkodott, aki érdekképviselet helyett a hatalmasokkal kollaboràlt.
Egy ideje azonban màr voltak jelei az elégedetlenségnek, és meg is indult a szakmàn belüli ellenzék megszervezése.
Màra meglett ennek az eredménye, amikor is a MOK küldöttgyűlése megbuktatta Éger Istvànt és helyette nagy fölénnyel megvàlasztotta Kincses Gyulàt.
Egy biztos, az orvos társadalom félreérhetetlenül megüzente a hatalomnak, hogy vége a türelmének.

Kép: Dr. Kincses Gyula