Budapest eleste óta félek

Posted by

TISZTELT MINISZTERELNÖK ÚR!
Felfoghatatlan számomra, hogy az a Kormány és az a Miniszterelnök, aki csodálatosan vezeti az országot a nép kétharmadának támogatásával, és olyan eredményeket és sikereket tudhat magáénak, amelyek szinte bámulatra méltóak, hogyan követhet el – a demokrácia eszményére hivatkozva – akkora hibát, hogy tétlenül és bénultan szemléli, hogy a régmúlt idők népellenségei, és az új idők népnyúzó hiénái, milliárdos sikkasztók, adócsalók, az országot a tönk szélére juttatók, és az ország elveszejtésén munkálkodók lassan de biztosan – külföldi profi támogató gazemberekkel a hátuk mögött – felforgatják az ország békéjét?
Csalással és manipulációval átvegyék a hatalmat úgy, hogy a naiv és tudatlan embereket becsapják, átverik és alattomosan a saját oldalukra fordítják! (Ld. a polgármester választások hihetetlen története!) Mindenki tudja, hogy Gyurcsány és klánja az, aki ájtatos manóként, színészkedő tehetségét csillogtatva építgeti apró bástyáit, mozgatja a szálakat, felügyeli és visszatelepíti a bukott éra tagjait, településeket, hivatalokat betöltve, hidra módon szaporodó hiéna hadával egyre jobban terjeszkedik és éli föl a nehezen elért eredmények gyümölcseit! A dilettáns Karácsony Gergelyt marionett bábuként rángatva szép lassan elérheti, hogy csodálatos fővárosunk teljesen szétessen és ellehetetlenüljön, és polgárháborús helyzet jöjjön létre! Sorossal együttműködve és feleségét maga előtt tolva Brüsszelben kampányol Ön és a Kormány ellen, a létező leggusztustalanabb, és legerkörlcstelenebb módon! Alattomosságát mutatja hogy 160 ezer gyerekkel levelezget egy facebook-oldalon, akiket próbál maga mellé édesgetni, átlátszó hazugságaival, meghívja őket az általa rendezett bulikra. Így eléri, hogy a következő választáson már nagykorúvá váló fiatalok őrá szavazzanak. Az idős és tapasztalatlan korosztályt, főleg a nőket hagymázas modorával téveszti meg!

Miniszterelnök Úr! Ön mellett állok, a leghűségesebb követője vagyok. Minden lépését figyelem áldásos tevékenységének, amit a népéért tesz, és csodálatos, bölcs és türelmes politikájának következtében soha nem jutott még ennél magasabbra országunk, soha nem volt ennyi jó dolog aminek örülhettünk, és soha nem voltunk még ennél nagyobb biztonságban, mint most! Isten áldja meg érte! Mégis, Budapest eleste óta félek! Mert látom, hogy lassan, de biztosan a türelmes, becsületes és tisztakezű, lelkiismeretes és hazájáért élő embert és kormányát “el fogja pusztítani” egy aljas, utolsó áruló szövetség, mert még mindig nem látják Önök, hogy itt már nem elég a türelem, ezekkel már nem lehet udvariasan, kesztyűs kézzel bánni! Hiszem, hogy a kígyót már a tojásában meg kell ölni, mert ha kiszabadul, halálra marja azt, aki engedte kikelni!!!
Kérem, Miniszterelnök Úr! Sokunk véleményét tolmácsolom: Szeretnénk, ha Alkotmányba foglalnák a hazaárulás bűntettének tényállását, és a legsúlyosabb szankciókkal, börtönnel, közügyektől való teljes és végleges eltiltással sújtanák azokat a gazembereket, akik most is édes hazánk drága testét marcangolják! És vigyázzon az életére, Miniszterelnök Úr, mert ezektől bármi kitelik!!! Jön az Ünnep, és ilyenkor ismét eljön a Tagadás Ártó Szelleme is!!!
Maradok Tisztelettel: Őszinte támogatója,
Bogdánné Magdi