Kőműves Kelemen legendája és a Führerprinzip

Posted by

Gaál Péter

-Gyilkos vagy, Kelemen
– Nem én találtam ki ezt az őrültséget!
– Én sem! Én sem!
– Az átok! Megint a régi átok!

– Nektek volt olyan fontos ez az átkozott vár!
– Meg neked!
– Neked is, nekem is!

– Közös elhatározással tettük, amit tettünk! Ha a törvény elé kerülünk, közösen vállaljuk a felelősséget.
– Akkor lógni fogunk!
– Hej, ha gyilkosság volt, akkor is csak egy volt! És egy bűnhöz elég egyetlenegy vádlott! – – – Már csak az a kérdés, kinek volt ez fontos?
– Miről beszélsz, Máté?
– Kelemen a gyilkos.
– Gyilkos, vagy, Kelemen, kezedhez vér tapad! Magasra vágytál, most magasra felhúznak! (Szörényi-Bródy: Kőműves Kelemen)

A jövő elkezdődött. Mertek nagyok lenni, és mégse lettek nagyok, csak nagyra jutottak. Mármint magasra. Onnét lehet a legnagyobbat esni. Nem csak Hadházy ismerte fel. Aki nem vak, felismerte, ők legelőször.
Akkor miért nem álltak le? Azért nem álltak le, MERT MÁR NEM TUDTAK. A dolog önjáróvá vált. Most se tudnak, és nem is fognak tudni. Ahogy a táblán állt: túl sokat loptak. Annyival többet, hogy az már az egész életüket determinálja. Kódolva volt az alapkőben – az Alapszabályban -, ez már csak a végkifejlet, de közben kellemes volt. Kellemesnek tűnt, bár nem hiszem, hogy ma is annyira kellemes.
Egy kis legyecske a kenetkészítő egész tégely kenetét tönkreteszi, tanítja a Prédikátor. Tanítaná, ha olvasnának Bibliát. Ha olvasna, de neki nincs arra ideje. Nem én találtam ki, ő maga nyilatkozta pár esztendeje. Még a kokain sem esik olyan jól, ha az emberben bujkál valami, a tüsszentési ingerről nem is beszélve.
Hogy volt kódolva az alapkőben? Én annak idején megpróbáltam részletesen áttanulmányozni a Fidesz Alapszabályát. E helyt is töredelmesen bevallom Önöknek: nem voltam rá képes. Illetve igen, amikor és csak. Most magamtól fogok idézni. 2010. július 9-én írtam ezeket A diktatúra kiépülése és háttere címmel. Ne mondjanak semmit, megszoktam már a prófétai státust, a borsó-falrahányó státussal egyetemben. “A Fidesz-MPSZ Alapszabálya 128 paragrafusból áll. Nincs olyan laikus, aki kétségbe ne esne olvastán, ha a lényeget akarja kibogozni belőle, kivéve, ha minden mást figyelmen kívül hagyva egyetlen szót keres: DÖNTÉS. Az alapszabály döntési struktúrát illető lényege EGYETLEN -konkrétan az 52.- paragrafus egyetlen -az (1)- bekezdésének egyetlen -az i)- alpontja, melyben az Országos Választmány (amely ugyanannyira nem választmány, mint amennyire a Fidesz nem fiatalok és demokraták szövetsége) felhatalmazhatja a Szövetség elnökét az utolsó tagra is KÖTELEZŐ érvényű döntések meghozatalára. Ha ez az alpont maga a Minotaurusz, az összes többi paragrafus az összes bekezdéssel és alponttal csak a Minotaurusz labirintusa. A Fidesz-alapszabály 52.§ (1) bekezdése i) pontja az a nézőpont, ahonnan az egész alapszabályt szemlélni kell.”
Igen, a Führerprinzip. A vezérelv. A vezér oszt el, kizárólag a saját szempontjai szerint. Ez nem csupán azt jelenti, hogy a csatlósok szempontjait igen mérsékelten és annak függvényében veszi figyelembe, hogy mi várható tőlük, hanem azt is, hogy az ország szempontjait EGYÁLTALÁN NEM veszi figyelembe. Épp csak annyira, hogy az EGÉSZ NÉP ne haljon éhen, de ez is az ő szempontja, tudniillik ő feji.
Ha a tehénke éhen hal, nincs mit fejni.
Mindazonáltal a Vezér is függ a pretoriánusaitól. Ezt a biológia úgy hívja, hogy SZIMBIÓZIS. A feudalizmusban – azaz birtokalapú hűbéri rendszerben – a szolgálatok – hűség – alapja a föld volt. Ameddig a királynak volt osztogatni való földje, addig serege is volt. Ha serege volt, hatalma volt. A mai magyar “feudalizmus” – Puzsér Róbert meghatározása – annyiban különbözik a középkori feudalizmustól, hogy nem tiszta feudalizmus. Persze, hogy nem, mondja az Olvasó, a magyar familiáris hagyományokra épülő feudalizmus. De még ez sem tisztán, tudniillik előbbiekhez csatlakozik az olasz maffia. Nem véletlen a szerelem Silvio Berlusconival. Cosa Nostra – A MI ÜGYÜNK. A királyok és nemesei NEM bűnözésre szövetkeztek. Akkor EZ VOLT AZ ÁLLAM. Az állam a törvényeken nyugszik. A saját törvényein, mosolyoghatnak Önök. Igen, a saját törvényein. Csakhogy ezek a törvények még akkor sem lehettek teljesen önkényesek, ma pedig duplán nem lehetnek azok: egybe kell, hogy tartsák a társadalmat, és meg kell felelniük bizonyos nemzetközi normáknak. Hozzá lehet(ne) tenni, hogy látszat szerint, a mai magyar vezetés nagyon szívesen hozzá is tenné, de sajnos nem csak látszat szerint. Van egy pont, amit nem lehet átlépni. Nem lehetne,
HA A FIDESZ FELÉPÍTMÉNYE MÁSRA NEM KÉNYSZERÍTENE.
Innentől pedig a Vezér – mint kormány- és névleges bábjaival szemben tényleges államfő – és holdudvara SZEMBEKERÜL SAJÁT JOGRENDSZERÉVEL. Ez a fő probléma. A ballaszt. Ha repedés támad a léghajó ballonján, és a személyzet fent akarja tartani a levegőben, valamit ki kell hajítani. VAGY VALAKIT. Ballasztra szükség van, mert enélkül a jármű csak sodródik, de van, amikor akadályoz. Amikor a sodródás a kisebbik rossz, mert a számba jöhető alternatíva nem a landolás, hanem a LEZUHANÁS.
Ha pedig a zsákok elfogytak, a ballaszt szerepét a SZEMÉLYZET VESZI ÁT.
De kit hajítsunk ki? Itt kerül a képbe a maffia. A Vezérnek át kellett lépnie a törvényi korlátokon, ha az ő elképzelései szerinti – a Fidesz alapszabálya determinálta – vezér akart lenni és maradni, de ezt biztonságosan csak úgy tehette meg, HA UGYANEZT A KLIENSEITŐL IS ELVÁRTA. A maffiában a kölcsönös bizalom alapja a kölcsönös függőség. A bűnben való egység. A kölcsönös kiszolgáltatottság. Ez egészen addig problémamentesen működik, ameddig valamilyen probléma nem merül fel. Jól olvasták, és akár vicces is lehetne, innét a számítógép mellől és kívülállóként, de maffiatagként már korántsem vicces. EL KELL KÖVETNI VALAMIT. Ez a belépő, de amire akkor kevesen gondolnak, UGYANEZ A KILÉPŐ IS. A Vezér ilyenkor – amikor a probléma megjelenik – úgy kalkulál, hogy elég, ha VALAKIT kidob. Tulajdonképpen mindegy, kit, és addig mindegy is marad, ameddig ezt a nem érintettek is így gondolják. Ameddig fel nem merül bennük, hogy ők is bármikor érintettek lehetnek. Hiszen akit kiszolgáltattak, nem egyedi eset. Nem is lehet egyedi eset, mert, mint mondtam, a maffiában a bűnelkövetés nem eltévelyedés, hanem KÖVETELMÉNY.
És a haszon? Hiszen azért csinálják. Nos, a haszon olyan jutalom, mint az ördöggel kötött alkuké. Állandó stressz forrása, és ez a legkevesebb. Nézzék meg ezeket az embereket. Nézzék meg a tíz évvel ezelőtti arcukat és a mostanit. Ne a ráncokra figyeljenek, csak a kifejezésre. Arra, ami Önöknek ezeknek az embereknek a lelkiállapotából lejön, a Vezérig felmenően.
És ha MINDENKIBEN felmerül, hogy ő se kivételezett? Akkor a mérleg egyik serpenyőjében ott a harács (szó szerint és rendkívül találóan a “FEJADÓ”) és az, hogy hiszen más se lép, a másikban pedig LÁTSZÓLAG NINCS SEMMI. Pedig van, csak – egyelőre – mint LEHETŐSÉG. Minden serpenyőben MINDIG pontosan egyforma súly van. Mindig.
Ha valakit kidobnak, és nem mi vagyunk azok, akkor Ő így járt. A miniszterelnök ezt úgy próbálta megerősíteni, hogy az összetartást hangsúlyozta ki. Hátha elfelejtik, hogy ami Borkaival – most épp vele – mint ballaszttal történik, bárki mással bármikor megtörténhet.
De egyáltalán miért kellett emlékeztetnie rá? Gulyás Gergely nyilvános megszégyenítésétől (hogy mintegy a saját ujjából szopta Budapest önkormányzati választások előtti megfenyegetését) a győri polgármester cserbenhagyásáig a cserbenhagyás bármikor aktuális lehetőségére? Hát nem is rájuk gondolt, amikor a “ne mondj rosszat fideszes társadról” elhagyta ajkait, hanem SAJÁT MAGÁRA. A Fidesz-MPSZ nem bajtársi szövetség, hanem BŰNSZÖVETSÉG. Nem a társak a valódiak, hanem a baj.
És a társak? Mi segít rajtuk?
Semmi. Ezt kell, hogy mondjam: semmi. A vezér is kidobja őket, ők maguk is egymást. A maradék pedig lezuhan a vezérével együtt. Így volt rendelve eleitől fogva. Az összes idegeskedés felesleges volt.
Ez a vár így is, úgy is összeomlik.