Legyen közös pénzalap a független megyei portálok számára

Posted by

A helyi újságok, rádiók és televíziók, valamint az internetes híroldalak a rendszerváltás óta folyamatosan elveszítették a hitelüket, és egyre kevésbé teljesítették valódi funkciójukat: a helyi társadalom sokoldalú és kiegyensúlyozott tájékoztatását. A folyamat az utóbbi évtizedben drámaian felgyorsult. Ezek a médiumok ma már az újságírás elemi szabályait sem tartják be, és egyszerű propagandaeszközökké silányultak” – olvasható Nyomtass te is! Mozgalom és a MÚOSZ fenti címmel közölt felhívásában, mely szerint a vasárnapi választások után megkezdődő új önkormányzati ciklus lehetőséget nyújt mindenkinek – függetleneknek, ellenzékieknek, de még a kormánypárti helyi politikusoknak is – az újrakezdésre.
„Nem folytatható tovább az a gyakorlat, amely a helyi médiumokból teljesen kiszorítja a politikai ellenfeleket, és kizárólag az önkormányzati többség, illetve a polgármester tevékenységének kritikátlan propagandájára szorítkozik. Nem foszthatják meg továbbra is a településeken élőket a saját életkörülményeik és problémáik sokoldalú bemutatásától és ennek tárgyilagos, szakmai alapú megvitatásától. Nem akadályozhatják meg, hogy a helyi média elvégezze ellenőrző funkcióját” – hangsúlyozza a két szervezet.

A demokratikus helyi nyilvánosság feltételei

A közlemény kibocsátói az újonnan megalakuló önkormányzatoktól, de különösen az ellenzéki összefogás győztes polgármestereitől és képviselőitől az alábbi feltételek biztosítását várják.

  • A helyi médiumokban dolgozó újságírók, főszerkesztők kiválasztása nyílt, átlátható pályáztatás keretében történjen.
  • Az újságírókat munkájukban ne korlátozzák, ne próbálják befolyásolni. Feladatukat világos szakmai elvek és etikai elvárások alapján végezhessék.
  • Jöjjön létre egy olyan helyi, állampolgári testület, amely ellenőrzi az önkormányzati médiumok pártatlanságát, elfogulatlanságát, a kiegyensúlyozott és sokoldalú tájékoztatás követelményeinek teljesülését, illetve segíti a szakmai színvonal folyamatos javítását.
  • Az önkormányzati sajtó munkatársai kapjanak tisztességes, versenyképes bért, ezzel biztosítva az anyagi függetlenségüket.
  • A helyi közszereplők ne tagadják meg az információadást egyetlen médium esetében sem.

Független megyei portálok hálózata

A felhívás felsorolja a hiteles, de anyagilag támogatásra szoruló lokális portálokat: megemlítve a kecsup.hu-t (Bács-Kiskun), a szabadpecs.hu-t (Baranya), a borsod24.com-ot (Borsod-Abaúj-Zemplén), a castellum.do-t (Fejér), debreciner.hu-t (Hajdú-Bihar), az egriugyek.hu-t (Heves), a szolnokma.hu-t (Jász-Nagykun-Szolnok), a szeretgom.hu-t (Komárom-Esztergom), a kapost.hu-t (Somogy), a nyugat.hu-t (Vas), valamint Veszprém megyéből a veszpresszo.hu-t és a veszpremkukac.hu-t.

A Nyomtass Te is! Mozgalom és a MÚOSZ azt javasolja, hogy az újonnan megválasztott önkormányzatok hozzanak létre egy olyan közös országos pénzalapot, amely támogatja, hogy minden megyeszékhelyen működjön egy, a helyi hatalomtól is független hírportál, amely sem anyagilag, sem szervezetileg nem kötődik a megyei, városi önkormányzatokhoz. Működésükre támogatást az országos pénzalaptól kapnák, így képesek lehetnek a helyi hatalom ellenőrzésére, illetve példaként is szolgálhatnak az önkormányzat által működtetett médiumok számára.

A finanszírozási modell szerint a települések a közös pénzalapba a helyi médiára fordított költségvetésük 1–5%-át fizetnék be. A megyei hírportálok cserébe vállalják, hogy a települések közleményeinek, kulturális reklámjainak bizonyos részét ellenszolgáltatás nélkül közzéteszik, az önkormányzatok hírértékű munkájáról tárgyilagosan tudósítanak.

A kezdeményezők a pénzalap kezelését a Magyar Újságírók Országos Szövetségére bíznák, amely az elkülönítetten kezelt pénz elosztására egy független kuratóriumot állít fel. Az alapot – mely az anyagi mellett szakmai segítséget is nyújt az önkormányzatoknak és a független hírportáloknak – mások is támogathatják.