A végzet asszonya

Posted by

Cserhalmi Imre

Bödőcs Tibor szokta mondani, hogy minden sikeres férfi mögött ott egy nő,… aki jól jár. Természetesen az sem állítható, hogy a – mondjuk így – múzsa szerep haszon­elven működne, és azt se, hogy a fér­fi­ak sikerei – közve­tetten – a velük-mögöttük álló nők produktumai. Minden­esetre kivétel nélkül minden­féle emberi tevé­kenység közelében megje­len­nek azok a nők, akik a kisebb-nagyobb alkotókat inspi­rálják, stimulálják, animálják (több idegen szó hir­te­lenjében nem jut eszembe), és nélkülöz­hetet­lennek bizonyulnak akkor is, ha sorrendben vagy felváltva boldogságot, illetve szenvedést okoznak.
Arra nem térek ki, bár volna rá példa, hogy ezeknek a szerepeknek a fordított nemi felosztása is igen gyakori, de most a hagyományosnak ismert jelenségre koncentrálunk, akárcsak a kezünkben lévő történettudományi munka.
A lényegre törő, és sokszor a kíméletlenségig poentírozó pesti nyelv annyit mond az ilyenkor szóba jövő hölgyekről, hogy „tudnak valamit”. Nem azt. Azt sokkal többen tudnak. Hát mit? Mi a titkuk? A regénytől a költészeten át a filmekig igen sok műfajban próbáltak felelni a kérdésre, de nem sikerült. Ez a könyv nem a művészet, hanem a tudomány eszközeivel járja körül ezt a különleges jelenséget, mentalitást, emberi kapcsolatot, tehát hatalmas forrásanyag felderítésével és értelmezésével tartalmaz történelmi, közéleti, lélektani, szociológiai ismereteket, amelyeket roppant könnyed, olvasmányos stílusban ad elő.
Alma Schindlerről a kutya se tudná, hogy kicsoda, ha nem lett volna a felesége Gustav Mahler zeneszerzőnek, a Bauhaus megteremtőjének, Walter Gropiusnak, majd Franz Werfel írónak. A könyv bevezetője egy teljes oldalon sorolja azoknak a szeretőknek, barátoknak a neveit, akikkel ilyen-olyan viszonya volt, s nem is kétséges, hogy csak olyan író, színész, zeneszerző, politikus, festő, szobrász, építész, lelkész, orvos szerepel a listán, akit a 20. századi Európa kultúrtörténetének kiemelkedő vagy legalábbis fontos alakjaként tartunk számon.
De azért azt se szabad elhallgatni, hogy lány korában néhány jó dalt komponált, hogy értett a képzőművészethez, a zenéhez, az irodalomhoz, és hangsúlyozandó, hogy három nagy képesség birtokosa volt: ízlés, tehetség-felismerés és értékrend. Naplóját, emlékiratait kiadta, azok talán azért is lettek népszerűek, mert a gyengeségei is kiderültek belőlük. Az ő életében még a levelezés volt a kapcsolattartás egyik kitüntetett – alkotók, értelmiségiek kedvvel gyakorolt – formája, ez aztán hatalmas forrásanyagnak bizonyult a szóban forgó kutatás számára, csakúgy, mint mások róla szóló írásai, különös tekintettel a sajtóra.
Nyolcvanöt évet élt. A halála után (ahogy az már lenni szokott), főként az őt pocskondiázó vélemények, írások jelentek meg róla, ugyanúgy, ahogy a lelkendezők, sőt magasztalók, amíg élt. Kétségtelenül nagyon érdekes életet élt, bármit is jelentsen itt ez a szó, de az ő élete – lett volna akár nem ilyen gyarló, hanem éppenséggel szent életű asszony – önmagában mégiscsak másodlagos. Az elsődleges szereplő mégiscsak Alban Berg, Benjamin Britten, Lion Feuchtwanger, Gustav Klimt, Thomas Mann, Richard Strauss, Oskar Kokoschka – és még nagyon-nagyon sok kiválóság, akiről így többet tudhatunk meg, akit esetleg más fényben és fénytörésben is láthatunk, mint korábban.
Ennek a tudástöbbletünknek, az akkori évtizedek egész történelmére vonatkozó ismereteink gyara­podásának egyik eszköze: Alma Schindler. Azt is mondhatjuk róla, hogy a 20. század femme fatale-ja, az élete színes, változatos, forgatagos, megbotránkoztató volt (és sorolhatnánk még az egymásnak ellentmondva is találó jelzőket), de egy biztos: nem volt hiábavaló.
Lám, még most is a hasznát vesszük.hilmes_a-fekete-c3b6zvegy-bor240

Oliver Hilmes: A fekete özvegy.
Alma Mahler-Werfel élete
Fordította: Kelenhegyi Andor
Rózsavölgyi és Társa Kiadó, Budapest, 2019
420 oldal, teljes bolti ár 4290 Ft,
kedvezményes webshop ár a kiadónál 3432 Ft,
ISBN 978 615 805 3389

* * * * * *

A könyv kiadói fülszövege

Európa 20. századi kultúrtörténetének kevés ellent­mon­dá­sosabb alakja van, mint Alma Mahler-Werfel (1879–1964). Jelentős művészek hosszú sorának volt szerelme és múzsája: festők, írók, építészek, zeneszerzők keresték a kegyeit. A korszak három kimagasló szellemének volt a felesége: elsőként a zeneszerző Gustav Mahlernek, majd a Bauhaust megalapító Walter Gropiusnak, s végül a világhírű írónak, Franz Werfelnek. Az érte rajongó férfiak csodálták, ahogy saját művészi ambícióit feláldozta éppen aktuális társának karrierje érdekében, míg mások őszinte gyűlölettel viseltettek iránta: vakbuzgó és elvtelen törtetőnek tartották.
Hogy valójában ki is volt Alma? Bár magyarul is hozzáférhető önéletrajzából – melyben Alma a tények jó részét tudatosan elferdíti – sok minden kiolvasható, a történész Oliver Hilmes munkája az első, amely a maga összetettségében állítja elénk e nem mindennapi személyiséget. Hilmes eddig publikálatlan forrásokra és hatalmas kutatómunkára építve vázolja fel Alma páratlan életútját, s egyúttal a 20. század első felének európai kultúrtörténetéről, illetve az antiszemitizmus rohamos térnyeréséről is gazdag leírást nyújt. Hilmes elbeszélése a náci hatalomátvételt követő száműzetés éveit is tárgyalja, a kor emigráns társadalmának működési mechanizmusaiba is bepillantást engedve.
A 2004-ben német nyelven megjelent kötet rendkívül alapos történettudományi munka, amelynek szerzője ugyanakkor az újságírók eleganciájával forgatja a tollát, és gyakran merít a korszak anekdotáiból is. A fekete özvegy a legkülönbözőbb művészeti ágak iránt érdeklődő olvasók számára segíthet a régi századelő szellemi világának megismerésében, miközben a nagypolitika alakulását is képes új fénytörésben, alulnézetből bemutatni.