Sárközi Erika és a Szupernagyik

Posted by

Weninger Endréné Erzsébet

Sárközy Erika 25 évig rádiós és televíziós műsorkészítő volt, végigjárta a „szamárlétrát”. Volt országjáró riporter, tudósító, műsorszerkesztő, vezetett hírműsorokat, volt főszerkesztő, intendáns, alelnök. A Televízóban a Filmszem, az Ablak, a Reggel műsorok kapcsolódnak a nevéhez. 20 évvel ezelőtt elhagyta a média pályát, egy kis csapatot gyűjtött, és létrehozott egy innovatív kutató műhelyt, az Erasmus Intézetet. Kommunikáció kutatással kezdett el foglalkozni. Könyvek, tanulmányok születtek, kommunikáció fejlesztő módszerek és egy új oktatási elképzelés. A működéshez szükséges szerény költségeket kommunikációs stratégiai tanácsadással, és új szemléletű, módszerű tréningekkel fedezte. Egy családi tragédia vetett véget ennek az életszakasznak.
Szünet következett, majd 5 év az Egyesült Államokban: új élmények, tanulás és új tervek készítése. Ekkor már nyugdíjas volt. 2014-ben új tervekkel költözött haza a gyerekeihez, unokáihoz, a családhoz, a barátaihoz.
– Mikor kezdhettük el megismerni Kecskeméten azt a szót, hogy Cédrusnet?
– Amikor hazajöttem Amerikából, egyik tervemből sem lett semmi, mert váratlanul az idősödés téma kezdett érdekelni. Először személyes élmények, majd kutatások erősítettek meg abban, hogy felkészületlenül ér mindnyájunkat: ebben a folyamatosan meglepetéseket okozó info-technológiai világban az is egy óriási kihívás, hogy sokkal tovább élünk – nem feltétlenül egészségesen -, és hogy nagyon gyorsan idősödik a társadalom. A számítások szerint 3-4 évtized múlva minden harmadik ember 65 éven felüli lesz Magyarországon. A mai 30-asok 70 éves koruk tájékán a legnépesebb korcsoport lesz, és még legalább 20 további évre kell majd tervet készíteniük. Nehéz elhinni. A gyorsan idősödő társadalom megrendítheti a szociális ellátások rendszerét, a munkaerőpiacot és az egészségügyet is. Másfél évig tanulmányoztam a nemzetközi kutatásokat, hazai vizsgálatokat is készítettünk, és összeraktam a puzzle-darabkákat. A kép, ami kirajzolódott, egyértelmű volt. Változni és változtatni kell: életterveinkben, szokásainkban, együttélési normáinkban, a generációk közötti kapcsolatokban, a társadalompolitikában, a munkaerőpiaci foglalkoztatásban. A kérdés az volt, hogyan lehet ezt elkezdeni.
A CédrusNet koncepció középpontjába az idősödő emberek tapasztalatainak értékelése és értékesítése került. Azt gondoltam, ha ezt a folyamatot megvalósítjuk, akkor halványodnak a sztereotípiák, növekszik az önbizalom, új megoldások születnek a munkaerőpiacon, létrejön a szenior foglalkoztatási piac, növekszik az idősödők biztonsága, együttműködő közösségek alakulnak, javul az életminőség. Nem probléma lesz az idősödő ember, hanem a megoldás maga. Az idősödők tapasztalata tartalék humán tőke. Igaz, a hasznosításához komoly együttműködésre van szükség az emberek, intézmények, képző helyek, önkormányzatok, civil szervezetek és a piac között. Ennek eredményeképpen csökkenhet a nyomás a szociális ellátó rendszereken, az emberek életminősége javul, a társadalmi problémák kezeléséhez új, aktivitásra kész humán erőforrás áll rendelkezésre. 2016 nyarán, őszén ezzel a koncepcióval jártam körbe az országot, előadásokat tartottam 18 helyen. Egyetlen városban figyeltek fel a CédrusNet elképzelésekre, mégpedig Kecskeméten. Az előadásomon ott volt az önkormányzat irodalmár-szociológus főtanácsosa, Libor Zoltán, aki a témát azonnal az Esélyteremtési Bizottság elnökének, Engert Jakabnénak és főnökének, Csonka Imrének, a társadalompolitikai osztály vezetőjének figyelmébe ajánlotta. Velük kezdődött, azután a polgármester asszonnyal, Szemereyné Pataki Klaudiával folytatódott a tervezés. Gyors döntés született arról, hogy a város elkezdi a CédrusNet program megvalósítását. Támogatást kaptunk az önkormányzattól a Mintaprogram megvalósítására. Úgy tudom, minden képviselő támogatta.
– Milyen állomásait jártátok végig a szervezőmunkának? Mi volt az első projekt, amit megvalósítottatok?
– Az első egy kutatás volt 2017-ben. Azt kellett megvizsgálnunk, hogy a CédrusNet koncepció elemeit hogyan lehet alkalmazni a gyorsan változó, iparosodó Kecskeméten, milyen sajátosságokkal kell számolnunk itt, hogyan lehet „kecskemétiesíteni” azokat. Meg kellett ismerni a várost, a történelmét, a lakóit. Hosszú folyamat volt, és ma sem ért még véget. Végül 2017 végére megszülettek a CédrusNet Kecskemét Mintaprogram alapprojektjei. Az első a Szenior Innovációs Kör megalapítása volt azok számára, akiknek már nincs lehetőségük a munkahelyükön megoldásokat keresni, hasznosnak lenni. Rögtön ezután meghirdettük a Hivatásos Nagyszülő képzést. Az első nagy siker a Szupernagyik kiképzése és munkába állása volt. Később még több is követte, jobbnál jobb ötletek.
– Tudom, van ilyen is: Tudásbank.
– Igenmegalakult a Szenior Tudásbank, majd a Cédruskörök, elkezdtük a Mesélő házak civil kutatómunkát, innovatív HR műhelyt hoztunk létre. Jöttek, csatlakoztak az emberek a projektekhez, képzésekhez, eseményeinkhez. Körülbelül 1400-an követik nap mint nap az Facebook oldalunk híreit. A Tudásbankban 200 szenior szakember tapasztalatait, tudásait őrizzük és „forgatjuk”. Felkészítünk, közvetítünk, új szerepköröket fejlesztünk. A Cédruskörök egyre izgalmasabb tanulási és társadalmi feladatokat vállalnak. Az Innovációs Kör útjára indított egy Generációs talk show-t a generációs közeledés érdekében. A Szupernagyik ismertek Kecskeméten, befejeződött az első Időslátogató képzés – nagy igény van rá!
– Megfigyeltem, hogy hangsúlyosan szeniort vagy idősödőt mondasz, nem öreget, vagy időset…
-Igen. Nem olyan egyszerű már ez. Egy új életszakasz keletkezett a felnőtt kor és az öregkor között. Ennek nincsen még neve, de valójában ez az “idősödés kora”. Körülbelül 50 éves kortól az öregség koráig tart, amikor már ellátásra, segítségre szorulunk. És hogy ez mikor következik be, az nagyrészt rajtunk múlik.
Hogy minél később szoruljunk segítségre, sokoldalúan aktívnak és egészségesnek kell maradnunk. Vagyis: folyamatosan új ismeretekre kell szert tenni, lépést kell tartani a kor technikájával, feladatokat kell vállalni, fizikai mozgást kell végezni, közösséghez kell tartozni. Életterveket kell készítenünk. Ez a lecke. A CédrusNet program új szemléletet és új életmintákat segít megalapozni a közgondolkodásban.
– Kik a segítőtársaid? Hol a székhelyetek? Mikor vagytok megtalálhatóak?
– A CédrusNet Kecskemét Iroda a Kápolna utca 24-ben van. A Csiperóékkal vagyunk egy házban. Van egy kis iroda és egy közösségi helyiség, ahol képzések folynak, ahol Cédruskörök találkoznak, ahol rendezvényeket szervezünk, és van egy közös udvarunk gyönyörű nagy gesztenyefával a közepén, ahol évente két-három alkalommal „buli” van. Például vidám juniálist rendeztünk a tagjainknak, hogy ismerkedhessenek egymással és Karácsonyt, hogy együtt legyünk azokkal akik már a CédrusNethez tartoznak, és akik támogatnak, akik rokonszenvükkel erősítenek bennünket.

A munkatársaim kettő kivételével nyugdíjasok:

Laluk Márta projektmenedzser sok-sok nemzetközi tapasztalattal. Ő kezdeményezte például a szenior Moziklub megalakulását élethelyzetek filmeken keresztüli megértésére, kibeszélésére. Nagy siker lett.
Lakó Tóth Edit korszerű tudásával az egyik fiatal munkatársunk. A Tudásbank projektet viszi, és népszerű felkészítő tréningeket tart.
Gehér Éva, a társadalmi piaci szolgáltatások mentora. SzuperNagyik és az Időslátogatók munkaközvetítését, új szakmai képzések felügyeletét végzi.
Borda Balázs közösségfejlesztő a másik fiatal a csapatban. A szeniorok befogadták őt, igénylik a segítségét.
Kovácsné Tóth Ibolya a sportos Nagyi. Ő volt a házigazdája a Mesélő Házak programnak.
Az indulásnál velünk volt, és talán vissza is tér a CédrusNet Kecskemét programhoz a helybéli Molnár Szilárd szociológus.

– Mindig van mozgás a házatok táján. Milyen programokkal vonzzátok oda az érdeklődőket?
Nem csak a programokért jönnek. Mindig van valakinek errefelé dolga és benéz, hogy megkérdezze, megnézze, kitöltse, hogy elújságolja…..
Van egy belső kommunikációs felület, amit körülbelül 120 ember rendszeresen használ. Itt hirdetjük az eseményeket, kérdőíveket adunk körbe, munkát, feladatot ajánlunk és a népszerű rövid tréningeket. A nyáron a sláger az Angolra hangolva volt. 4×2 óra újrakezdőknek. És még nincs vége. Most a tanár Lakó-Tóth Edit nélkül dolgoznak, gyakorolják az internetes tanulást. Balázs kurzusán a gyerekekről, fiatalokról tanultak a nagyszülők, és játokokról, amiket bevethetnek, ha együtt vannak az unokákkal. Volt kommunikációs képzés, Cédruskörös találkozók és sportrendezvények: nordic walking-ozni tanult a társaság egymástól, mások biciklitúrára mentek…
– Biztosan van sikerélményetek!

– Erre nehéz válaszolni. A szemléletváltozás nagyon lassú folyamat. De a CédrusNet kezd ismert lenni, körülöttünk egyre több ember próbál új módon élni, újratervezni az életét. A helyi társadalompolitika számol velünk, megkezdődtek az együttműködések a piaci szereplőkkel és a civil csoportokkal, kezd beérni a sok munka és erősödni a hit, hogy érdemes volt. A kísérleti szakasz lezárult. Most már más léptékben kell folytatni a munkát. Biztos vagyok benne, hogy az önkormányzat is így tervezi.