Miért nem lázad a magyar?

Posted by

Klug Csaba
Egyik kedves, nyugaton élő honfitársnőm nem érti a lázadási hajlandóság hiányát a mai magyarokban.
Ezt írtam neki: “Nem érthetetlen a magyarok viselkedése. 505 évvel ezelőtt a magyar úri elit leverte és valalmi elképesztő kegyetlenséggel (keze levágassék, szeme kitolassék – Werbőczy Hármas Könyv) megtorolta a parasztok egészséges felkelését igazságtalan körülményeikkel szemben. Negyed századdal később, amikor kellett volna a parasztokból szervezett haderő, Mohácsnál visszaköszönt a szörnyű megtorlás. Jött 160 év, a magyar megtanult elbújni és túlélni a török uralmat. Bakának jók voltak a parasztok Horthy tisztjei számára, de brutálisan büntették őket a kikötéssel (megalázó kínzás a többi katona előtt). A jobbágynak még volt valamije, de a cseléd teljesen kiszolgáltatott és nincstelen volt. Maradt nekik is a túlélés lehetősége. József Attila: “magába kötve, mint a kéve sunyít és parancsot követ” (Hazám c. verse)- ezzel a sunyisággal és parancs-követéssel élte túl a földösztás utáni sokkot, a szovjet típusú termelő szövetkezetekkel ismét elvett földje fájdalmát. Miből alakulhatott volna ki polgárság? Az agrár-proletárból, a proletárból semmiképp. 1989-ben lényegében a polgárság nélküli országba jött be ajándékképp, anélkül, hogy meg kellett volna érte küzdeni polgári rendsze, amelynek így hiányzott a tömegbázisa a polgárság. Ma is hiányzik. A nép számára a szabadság enélkül elvont fogalom, hisz függőségben élt és él mindmáig. Autonóm polgár kellene a szabadság eszményéhez, de alig van. A nép szörnyen keleti tehát. A vállalkozó kedvűek emigrálnak. Nincs senkinek két évtizede az életéből ahhoz, hogy lázadást szervezzen. Az eredményt látjuk.” Szolidaritás helyett, annak fájdalmas hiányában mindenki úgy küzdi át magát a hétköznapi neofasizmuson, ahogyan képességeitől telik. A “valahogy túlélni” lett az alap beállítódás hasonlóan a Kádár-rendszer párttagjaihoz, akik utálták a pártjukat, de másképp nem tudtak karriert építeni, szóval úgy tettek, mintha …

Hát ez van ma is a szabadság vágya helyett: túlélni!

Kép: Halász Géza mozgója