Esküvéssel tett vallomás

Posted by

Nyáry Krisztián
Nagyon ismerős volt a történet, mintha már olvastam volna ilyesmit. Egy erkölcstelen életű fiatal nő részegeskedik, mulatozik, majd ártatlan ifjak vagy lányok megrontásába kezd. Nagyhatalmú férje esetleg apja eltussolja az ügyet, de végül mindketten megbűnhődnek. A bíróság előtt szolgálók rántják le róluk a leplet. – Ez egy átlagos XVII. századi boszorkányper forgatókönyve, rengeteg hasonló peranyag maradt fenn. Négyszáz éve így hangzott volna a nagy leleplezés:

„Anna kisasszon szolgálója esküvésssel vallja: Úrnőm az fertelmes Szigetben éjtszakának idején együtt ivott, pogány módra táncolt, bujálkodott sok társaival, kiket magam nem ismerek. Éjtszakának utána atyjának házába bemenvén továbbra paráználkodni akarván, nekem támada, mit megvallani jámborságomnak miatta nem tudok. Rajtam való ruhámat szagatta, farom, mellyem szorongatta, káromolta jámbor voltomat s még más parázna boszorkányságokat tett rajtam. Ezt sok percekig cselekedte majd a boritalnak miatta hálókamarájába megtért. Minthogy szűzi jámborságomban károm vallani a város eleibe igyekvék, úrnőmnek atyja két tallérokat nekem adott, s erős esküvést vett tőlem, hogy úrnőmnek boszorkányságáról tanúságot nem teszek. Bizony gonosz lélek az.

Kelt, Ó-budában, Anno 2019. d. 12 Aug.”

Máglya egyelőre nincs.