Ikarosz bukása

Posted by

Gábor György
Van Brueghelnek egy remek képe, az Ikarosz bukása. Sokan megírták már, hogy a festmény „történetfilozófiai” üzenete az a furcsa kettősség, ahogy a tragikus bukással végződő gigantikus kísérletre, Ikarosz szárnyalására, s arra, ahogy az elbizakodott hős belezuhan a tengerbe, a kép mellékszereplői, a szántóvető, a pásztor és a halász, vagyis mi valamennyien, a történelem lakói, teljes közönnyel reagálnak, pontosabban észre sem veszik a közvetlen közelükben zajló „világtörténelmi” eseményt, nem tudnak arról, s nincs is arról tudomásuk.
Szerintem valami ilyesféle játszódhatott le tegnap az USA-ban, amikor Trump az ünnepi beszédében rámutatott arra, hogy az 1783-as párizsi békekötéssel zárult amerikai függetlenségi háború idején „a hadseregünk átvette a britektől a repülőtereket”, mintegy jelezvén azt, hogy ha a korszak lakói nem is tudtak még a repülésről és a repülőterekről, ám ő akár a jelenből is képes tiszta és világos tekintettel meglátni a múltban azt, ami az akkori szántóvetők, pásztorok és halászok elől láthatatlanságba burkolózott.
A történelem tehát Trump látó tekintete előtt megnyílt, s ezért is volt kénytelen az USA elnöke ugyanebben a beszédében helyre tenni és kiigazítani az ostoba történelmi kronológiát, mert kizökkent az idő(rend); oh, kárhozat, hogy Trump született helyre tolni azt. Eme elnöki kiigazításának köszönhetően került az 1783-ban véget érő függetlenségi háború eseménytörténetébe a Fort McHenry-csata, amely a brit-amerikai háború idején, 1812-ben zajlott.
Tényleg azon töröm a fejem, hogy vajon Trump ilyen hülye, netán a beszédírói ilyen hülyék, avagy ez utóbbiaknak van eszük, s imigyen igyekeztek bizonyítani Trump beszámíthatatlanságát.
(A beszéd vonatkozó részlete: “Our Army manned the air, it rammed the ramparts, it took over the airports, it did everything it had to do, and at Fort McHenry, under the rocket’s red glare it had nothing but victory.”)
És a világtörténelemben itt röpködnek a fejünk felett az Ikaroszok, a hunok, amott az Isten ostora, emitt Európa bivalyerős embere, s mi, egyszerű halandók, szántóvetők, pásztorok és halászok észre sem vesszük őket.
Meglehet, bitang mázlisták vagyunk.