Ha meghív egy japán az otthonába, mire kell ügyelned?

Posted by

Serény Péter

KIS MAGÁN KULTURÁLIS AJÁNLÓ
Egy japán nem fog csak úgy meghívni, ne izgulj, náluk ez nem megy ukmukfuk. Megvan a módja, meg a hagyománya. Az ám, a világ 21. századi ultramodern kütyü-fejlesztő-gyártó bajnoka változatlanul őrzi az ősi tradícióit. Hiszed, nem hiszed: az utca hétköznapi embere is, jelesebbi alkalmakkor kimonóba bújik, és elvonul, magában elmélkedni. Gondolnád-e , hogy az igét a szerint választják meg, melyik igealak megtisztelőbb a megtisztelendő személy számára. Féltucatnyi módja van csak ebből a szempontból a – mondjuk így: – igeragozásuknak. A Klubrádió szokásos pénteki Ötösében, Gálvölgyi János ezúttal az eleven mindentudóval: dr. Vihar Judittal beszélgetett. Szerencsés választás volt, mert a művész-házigazda civilben rajongója a felkelő nap országának, így valóban mindent megkérdezett vendégétől, amit csak a műsoridő terjedelme megengedett. Az eredeti nyelvből nagyszerű írókat fordító Japán-szerelmes Japán-szakértő pedig szívesen válaszolt. Arra a személyes vonatkozásra is, hogy találkozott-e a csaknem két évtizede, egyébiránt történelmünkben első ízben hazánkba látogató japán császárral. (Igen, és nem tudott hová lenni, mikor az uralkodó, a mostaninak elődje, ugyanabban az igemódban válaszolt a szavaira, melyet a magyar műfordító, nyelvésztanárnő a legmagasabb rangú személyek iránti tisztelet kifejezésére, a rendkívüli eseményre készülőben, külön hosszasan gyakorolt.) Jómagam véletlenül hallgattam bele épp ebbe a csevegésbe, nem büszkélkedhetem azzal, hogy valami különleges érdeklődés lobogna bennem a mesés Kelet távoli világa iránt. És mégis: lebilincselt, amit hallottam, annyira beavató volt e két más-más módon beavatott, a tájékozottan kérdező és a tárgyáért rajongó szakértő beszélgetése. Civilizációról, históriáról, szokásokról, köznapokról: életről. Valami nagyon másról, és mégis nagyon hasonlóról. Itt hallgatható meg:
https://www.klubradio.hu/archivum/otos-galvolgyi-janossal-201919-heti-adas-3277

Na és: Megérthetsz egy félig vietnami, félig francia nyelvű színielőadást?
A japán fejezetet stílusosan záró Lennon-dal után, a 46-ik perctől, ugyanott, ha már a távoli Kelet, a színikritikus Bóta Gábor, rengeteg egyéb érdekes újdonság és nézni való mellett egy Kelet és Nyugat sajátságos találkozásáról szóló párizsi előadásról mesélt Gálvölgyi Jánosnak. A ritka érdekesség számomra (is) az volt, hogy a vietnami-francia vegyes lakodalom és francia közegének igencsak vegyes reagálását középpontjába állító darabot a francia közreműködők mellett számos vietnami származású színművész játssza, és itt az ugrópont: utóbbiak végig az anyanyelvükön beszélnek. És ez a félig francia, félig vietnami nyelvű előadás: működik – tanúsította Bóta Gábor. Amiről nekem eszembe jutott egy régi história. A Ljubimov-korszak Taganka színházába készülő kritikusnak, M.G.P.-nek felajánlotta a lap akkori moszkvai tudósítója, hogy majd tolmácsol neki. Mire M.G.P. csak ennyit válaszolt: „Köszönöm. Nem kell tolmács. SZÍNHÁZUL tudok.” Alighanem ugyanez az effektus működött a Bóta Gábor által említett párizsi előadáson. Ha olyan a darab, ha olyan a játék, a publikum, köszöni, ÉRT SZÍNHÁZUL, még ha a fele-részt idegen nyelven elhangzó szövegből egy kukkot sem.