A Momentum momentuma

Posted by

Raskó György
Örömmel értesültem arról, hogy a Heinrich Böll Alapítvány “Aktív Fiatalok 2019” elnevezésű kutatási eredménye szerint a felsőfokú tanintézményekbe járó diákok körében jelenleg a Momentum a legnépszerűbb párt. A diákok 22%-a szimpatizál a Momentummal, igaz szorosan a nyomában van a Fidesz 21%-kal. Nem meglepő, hogy utánuk a Kétfarkú Kutyapárt következik 16%-kal, és az sem, hogy a fiatalok körében a régi baloldali pártok népszerűsége nagyon alacsony. Ha csak a fiatalok szavaznának, sem az MSZP, sem a DK nem jutna be a parlamentbe- állítják az Alapítvány kutatói. Ebben nincs újdonság, minkét párt helyzete hasonlít Haydn Búcsúszimfóniájára, ahol a zenészek egyesével levonulnak s az utolsó lekapcsolja a villanyt.
A kutatásnak azonban vannak sokkal lényegesebb megállapításai is, melyek közül néhányat kiemelnék:
A diákok demokrácia iránti szimpátiája egy évtized alatt 10%ponttal nőtt, ma 57%-uk gondolja úgy, hogy a többpárti parlamenti demokráciánál nincs jobb politikai rendszer. Szomorú tény ugyanakkor, hogy a Fidesz-párti diákoknak a diktatúra is elfogadható rendszer. Ők egyébként a legkevésbé elkötelezettek a demokrácia iránt. (Ez persze nem meglepő, mert hazánk legnépszerűbb pártját, a Fideszt támogatók körében is ez így van).
A kutatók azon megállapítása is elgondolkoztató, miszerint a fiatalok, aszerint, hogy kormánypárti, vagy ellenzéki szimpatizánsok totál másként látják a világot és hazánk helyzetét is. A Fidesz/kormány-pártiak úgy vélik, ma Magyarországon minden szép és jó, tehát bizakodva tekinthetünk a jövőbe. Az ellenzékkel szimpatizáló diákok homlokegyenest ellenkező véleményen vannak, aggódnak a mind nyilvánvaló korrupció miatt. Úgy látják, hogy aki nem Fidesz párti, annak itthon nincs jövője, nincs esélye megfelelő álláshoz jutni. Közülük sokan, több, mint 40%-uk külföldre akar menni tanulmányai befejeztével.
A kutatás egyik érdekes megállapítása, hogy a mai fiatalok döntő hányada “Nyugat-orientált”, pontosabban a nyugat-európai demokráciák által képviselt értékrendet tartja követendőnek. Azaz nagyjából a liberális demokráciával, annak intézményeivel és társadalmi magatartásával tud inkább azonosulni.
Számomra azonban a legizgalmasabb következtetés az, hogy a megkérdezett fiatalok nagy hányada tudatosan pozicionálja magát az Orbán rezsimmel szemben. Nem tetszik neki az illiberális demokrácia, sem a NER által alkalmazott propaganda módszerek, az egyoldalú hírtájékoztatás, a fékek és egyensúlyok borulása, és különösképpen nem, ahogy az Orbán kormány a felsőfokú oktatással, annak intézményeivel bánik.
A Momentum politikusai bizonyára örülnek a diákok körében elért népszerűségnek, de ne feledjék, hogy ők a magyar társadalom kisebbségét képezik s a politikailag “aktívak” is meglehetősen passzívak. Politikai aktivitásuk kimerül a Facebook lájkolással, ezen túl maximum elmennek a fővárosban és néhány nagyobb egyetemi városban szervezett demonstrációkra, de inkább csak kíváncsiság okán.
De a lehetőség adott a Momentum népszerűségének további növelésére, legalábbis ez jön ki az Alapítvány kutatási eredményeiből. A Momentumnak ehhez ki kell találnia azt a narratívát, amit a globális világban és elsősorban Európában jól eligazodó, nyelveket értő, beszélő fiatal politikusoknak a saját nemzetükről meg kell tudni fogalmazni. Sokszor elmondtam már, hogy sajnos a magyar nép tele van kisebbrendűségi érzésekkel, mindenkire gyanakszik, mindenkivel bizalmatlan, aki idegen, többek között azért, mert élő idegen nyelvtudás híján a világot torz tükrön keresztül értelmezi. Így volt ez a Kádár korszakban, de a rendszerváltás utáni időkben is. Ma erre a kormány permanenssé vált, egészpályás letámadásra épülő propagandája, sajátos (értsd: hazugságokra épített) hírgyártása rendesen rátesz sok lapáttal, hogy még az a kevéske önbizalom, önálló gondolkodás is kivesszen az alattvalókból. A Momentum egyik fontos küldetése lehetne elmagyarázni a magyar embereknek, hogy lehetünk nemzetközi szinten is versenyképesek, ehhez meg van minden adottságunk, és “ha ti kételkednétek nézzetek bennünket”. Nekünk sikerült megállni a helyünket nemzetközi környezetben, legyen szó neves nyugati egyetemeken folytatott tanulmányokról, vagy multiknál végzett munkáról. A Momentumnak valós nemzeti értékeket kell tudnia közvetíteni a nép felé, nem azt az szánalmas hamis magyarkodást, amit Orbánék tesznek és sugallnak alattvalóik számára. Azt tanácsolom nekik, hogy hazájukat szerető, de nem beszűkült gondolkodású, jól képzett, önálló alkotásra képes emberek politikai és társadalmi képviseletét lássák el. Szerintem ilyen honfitársaink már ma is vannak nagy számban, de még messze nem elegen. Nemes feladat részese lenni olyan politikai-társadalmi kampánynak, melynek révén e téren mennyiségi robbanás történik, és tényleg elegen leszünk ahhoz, hogy a mostani rossz álmot, az illiberális valóságot ezeréves történelmünk szemétdombjára tegyük.

Raskó György Kitárt ablakok nevű blogoldalán megjelent cikk