Inez mosolya

Posted by

Xénia

Inez mosolya címmel nyílt meg Kosári Aurél magángyűjteményének kiállítása a pécsi Modern Magyar Képtárban. A ka­ma­ra­kiállí­táson a magyar képző­művé­szet jelen­tős alkotói mellett pécsi fes­tők művei is láthatók. A tárlat további külön­leges­sége, hogy nemcsak Zádor István Miss Dunáról készített arcképe került a falra, hanem fotók, filmrészletek is felidézik a legendás táncosnő-modell alakját. A kiállítás címében jelzett mosoly a francia Belle Époque (a 19-20. század fordulója) egyik nép­szerű városképfestője, Luigi Loir portréján látható, amely a műkereskedő, műgyűjtő Kosári Aurél egy távoli rokonát, Inezt ábrázolja. A titok­zatos mosolyú festmény a családi hagyo­mányból örökölt személy­névvel finom utalás a festé­szet­történet legjelentősebb mosolyára. Kosári gyűj­te­mé­nyének alkotásai a múzeumi tér kis ka­ma­ra­kiállításán részei a művészet­történetnek, s ugyan­akkor pillanatai, emlékei a gyűjtő élet­rajzának. Inez arcképe mellett láthatók azok a 19. századi biedermeier portrék, melyek szintén családi örökségként kerültek Kosári Aurél tulajdonába, míg a helyi kötődést a pécsi festők képviselik: Bizse JánosGyarmathy TihamérJohann HugóKelle SándorLantos FerencLenkei JenőMuzslai Kampis Margit

A kollekció leghangsúlyosabb darabjai a szintén pécsi Gábor Jenő remekművei, akinek művészete, életművének népszerűsítése Kosári legfőbb ambíciója. Az 1920-as években festett Akt viadukttal és a Pécs környéki táj kubista és expresszív hatásokat tükröző stílusa rokonítható a pécsi bauhausosok, Molnár FarkasJohann Hugó és Stefán Henrik olaszországi tanulmányútjának alkotásaival. Ezekben táj és architektúra, természetutánzás és konstruktív kompozíció összefüggését teremtették meg. Gábor Jenő: Akt viadukttaA kiállításon látható egy-egy kép a magyar képzőművészet jelentős alkotóitól (Czóbel BélaKmetty JánosMárffy ÖdönRippl-Rónai JózsefSzőnyi István). A kollekció részét képezik a művészbarátok – Barabás Márton és Barabás ZsófiaBükösdi Kálmán, illetve Szelényi Lajos ajándékai is. Zádor István: Miss DuInez portréjának társaságában külön falon – Giuseppe Tornatore Senki többet (La migliore offerta) című filmjének nyomán – láthatók a nőket ábrázoló képek, köztük külön szenzációként Zádor István arcképe Miss Dunáról.

Miss Duna

A kép modellje Nagy Mária, a budapesti Arizona mulató táncosnője, aki második helyezett lett az 1935-ös Miss Európa szépségversenyen. A korabeli (főként pletyka)sajtó nagy jövőt, hollywoodi karriert jósolt neki. A szép magyar lány feltűnt a Bál a Savoyban 1934-es filmváltozatában, és alakját sokféle találgatás övezte. Ugyanis a konzervatív közvélemény nyomására 1935-ben Magyarországon már nem tartottak nemzeti előválogatót, Nagy Mária csak a hivatalos út megkerülésével, Miss Duna(ál)néven vehetett részt a versenyen.
A versenyek hazai jelöltjeinek kiválasztásában korábban zsűritagként közreműködött Zádor István. Onnan ismerhette a pikáns szépségű hölgyet, akinek arcképét 1936-ban festette meg. A kiállítás egy külön részében korabeli fotók, újságcikkek, filmrészletek mutatják be Miss Dunát, a festmény modelljét. A kiállítás április 18-tól június 2-ig tekinthető meg, hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig.

Janus Pannonius Múzeum
Modern Magyar Képtár
(Pécs, Papnövelde u. 5.)

Forrás: Olvass Bele!