Nyelvlecke

Posted by

Kulcsár István

„Kinevezik Algéria új elnökét” – állítja kedvenc napilapom. Hogy ki nevezi ki? Bizonyára a főelnök. Egy tisztségviselőt ugyanis csak egy magasabb rangú tisztségviselő n e v e z h e t ki. Az államfőt pedig v á l a s z t j á k . (Vagy a parlament vagy népszavazás útján.) De ugyanabban a lapszámban – akárcsak a magyar média legnagyobb részében – arról is olvashatunk, hogy b e r e n d e l t é k az ukrán nagykövetet a magyar külügyminisztériumba. Jól nézne ki a diplomácia, ha egy szuverén állam nagykövetét egy másik állam csak úgy r e n d e l g e t h e t n é ! Egy nagykövetet csak a saját külügymininisztériuma rendelhet be (még helyesebben: haza.) Más államokét legfeljebb b e k é r e t i k . Olyan nehéz ezt megjegyezni?