Médiaterror és antiszemitizmus

Posted by

Gaál Péter
“Baloldali médiaterror: tagadják az antiszemitizmus muszlim gyökereit”, persze, hogy Origo. “…az antiszemiták többsége muzulmán”, az iszlám “szorosan összefonódott a baloldallal”, és hasonló bárgyúságok. Néha továbbnyílik, mármint a bicska a zsebben, nem ki-, mert ki már rég kinyílott, csak tovább.
Nos, drága, egyetlen, mulya és tudatlan olvasó, aki ezeket (is) készpénznek veszi. Nem Önök, hanem a drágák, egyetlenek, mulyák és tudatlanok, többes számban, így akkor megvan a napi adag paradoxon is. Én is tagadom, pedig nem vagyok semmiféle oldali, sőt médiaterrorista sem. Tudják, mit? Kezdjük ez utóbbival, a médiaterrorral. Az meg miféle? Az írott-látott médiával úgy van az ember, ahogy István bácsi tanácsolta Tutajosnak a Tüskevárban a napsütéssel kapcsolatban: ha túl sok belőle, csukja be a szemét. A hallottakat illetően ne hallgassa. Nem, drágáim. Nem ez a médiaterror. A médiaterror az, amikor a csapból is kormánypropaganda folyik. Amikor nem lehet anélkül végigmenni egy sarkot. Elolvasni egy cikket. Megnézni egy tévéműsort. Figyelni az utat vezetés közben. Végighallgatni egy istentiszteletet vagy misét. Amikor nem lehet válogatni, mert minden más elnyomva, ellehetetlenítve, majd megvéve, hogy a végén abból is kormánypropaganda áradjon.
De hogy is van ez akkor?
Az iszlám NEM antiszemita. Már csak azért se az, mert zömmel ugyanazokat a pátriárkákat és prófétákat vallja magáénak, mint a zsidóság. Még a neveket is átvette: Musza, Harun, Iszmail, Ibrahim, Szulejmán, és így tovább. Meg azért se, mert maguk az arabok is, akiktől az iszlám ered, beleértve Mohamedet, szemiták. A mai iszlám se antiszemita. A mai iszlám Izrael-ellenes, és van oka rá, hogy az legyen. A Közel-Kelet Izraelen kívüli legnagyobb zsidó közössége az Izrael Állammal következetesen ellenséges Iránban él (Iszfahánban nekem is volt szerencsém hozzájuk). A Próféta is megpróbálta tolerálni a judaizmust, ameddig még reménykedett a zsidók betérésében. Már csak azért is megpróbálta tolerálni, mert szent meggyőződése szerint ő interpretálta helyesen az Ószövetséget. A történelmi iszlám hol toleráns volt a zsidókkal, hol kevésbé volt toleráns, de az intoleranciája összességében meg se közelítette a szintén zsidó gyökerű kereszténységét. A török hódoltság alatt a magyarországi – például a budai – zsidók semmiféle különleges üldöztetésnek nem voltak kitéve, egészen Buda, majd az ország felszabadításáig. A budaiakat például a felszabadító katolikusok mindjárt bemelegítésként azon frissiben felkoncolták, a többi lakossal egyetemben. Zsidók és arabok még a mai Izrael területén is békességben megvoltak kétezer éven keresztül, mindaddig, ameddig Izrael Állam megalakulása szóba nem került. (A közhiedelemmel ellentétben a zsidók SOHA nem hagyták el teljesen eredeti hazájukat. Nem csak lelkiekben, fizikailag sem.)
Az antiszemiták többsége NEM muzulmán, és soha nem volt az. Az antiszemitizmus KERESZTÉNY találmány, a “fajgyűlölettel”, “faji” felsőbbrendűséggel, rasszizmussal egyetemben, amit voltak szívesek szépen kiterjeszteni másokra is. Az iszlám NEM “fajok” szerint szelektál, hanem HIT szerint. De még abban is toleráns, lásd “a könyv népeit”, illetve en bloc a Mohamed előtt keletkezett vallások iránti türelmet. (Hogy a négerek – afrikaiak és nem afrikaiak -, ázsiaiak tetemes része szintén? Hja kérem, van az úgy, hogy a fagylalt néha visszanyal. Ezt Irwin Shaw úgy fogalmazta meg az Oroszlánkölykökben – egy japán kertész szájába adva -, hogy “Eddig fehér ember akarni, elvenni. Most Japán akarni, el is venni.” Fejből, szerintem majdnem szó szerint.)
Ha pedig a baloldallal való szoros összefonódásról szeretnének többet tudni, először tisztázzák, Önök számára mi is az a “baloldal”. Amennyiben a “kommunisták”, “szocialisták”, akkor javaslok egy tanulmányutat valamelyik teokratikus muszlim országba, a már említett Irán is jó, Szaúd-Arábia is, esetleg ellenpólusként a “kommunista” Kína Hszincsiang Ujgur Autonóm tartományába, másképpen Kelet-Turkesztánba. De erről talán olvastak is már.
“…a történelem egyik leghíresebb antiszemitája a kommunizmus alapítója, maga Karl Marx volt.” Marx rabbi ősei ellenére valóban antiszemita volt, legalábbis Engelsnek írott leveleiből ítélve, de… szóval, de. Más az, ha egy cigány cigányozza le a másik cigányt, vagy az egyik fekete niggerezi-fekázza le a másik feketét, mint ha… ugye, érzik? Érzik. Marx ráadásul nem a vallásosságáról volt híres, nem úgy mint – hogy egy másik németet említsünk – mondjuk Luther Márton. Vagy evezzünk el a német vizekről és vallástól magyar vizekre? Petőfihez mit szólnának? A budapesti repülőtér mélyen katolikus névadóját ne is említsük, de a lányát sem.
Ha egy hatalom vérszívó, az még csak hagyján. Mindegyik az valamennyire. De ez a miénk – a mi korunké, nem csak nálunk – nem egyszerű vérszívó, hanem agyrágóbogár is egyben. (Léteznek a természetben is olyan rovarok, amelyek rendellenes – öngyilkos – viselkedésre serkentik azokat az állatokat, amelyekbe a petéiket elhelyezik.)
És ebben rejlik a legnagyobb veszélye. Enélkül csak a testet pusztítaná el, szép lassacskán. De így –