Miért falják Amerikában Sinclair Lewis 1935-ös regényét?

Posted by

Serény Péter

Ha a fasizmus Amerikába jön, akkor zászlóba burkolózik, és keresztet hord”, Ezt idézik a könyvből. Snopes, a tényellenőr oldal erről a manapság Amerikában népszerű idézetről kimutatta, hogy a hivatkozott író szövegeiben nyoma sincs; mi több a mester életrajzírója sem hallott erről a bizonyos mondatról. Az író, akiről szó van: Sinclair Lewis. Akinek „It Can’t Happen Here” c. sikerkönyve magyarul „Ez nálunk lehetetlen” címmel jelent meg 1936-ban az Atheneum kiadásában. A Századunk c. folyóirat (főszerkesztő_ Vámbéry Rusztem, szerkesztő: Csécsy Imre) az évi áprilisi számában G. Beke Margit, az északi nyelvek ismert fordítója tollából közölt ismertetést a „ publicisztikai regényről”. Hitler Adolf német nemzetiszocialista birodalmi országlásának harmadik évében, a korabeli napihírek ismeretében, önként kínálkozott az ismertetés fölé írott cím: „A diktatúrák természetrajzáról”.
A cikk első néhány mondata: „A regény témája: Egy borzalmas, meddő és hazug fasiszta-militarista diktatúra Amerikában, amely kezdődik most, 1936 őszén és 1939-ben, a regény végén még tart. Nem utópia, nem túlzás, nem rémhírterjesztés. A jelen társadalmi életnek mély és bátor rajza, amelyből cáfolhatatlanul kiviláglik, hogy igenis itt van, közvetlenül előttünk a veszedelem; a propaganda már dolgozik, mozgósítja a sajtót, a rádiót és a diákságot — a pénzéhes nincsteleneket és nagypénzű ravaszokat, jóhiszemű bolondokat és lelkiismeretlen törtetőket. Adva van az elégedetlenség, a tömeg-bénultság és hisztéria, adva vannak a diktatúrák már kidolgozott és kipróbált módszerei — az erőszak és véráldozat, általában a poraikból feltámadt dicső pogány erkölcsi ideálok — és itt vannak már közöttünk a diktátorok is, mindenre készen a hatalomért.”
Vissza Amerikához. A Snopes a „nixelt” idézet után {
https://www.snopes.com/fact-check/sinclair-lewis-on-fascism/ } azonban elmondja, hogy az író „It Can’t Happen Here” c. műve a liberális sajtó megítélése szerint „rémisztően időszerű” a mai Amerikában. Elannyira, hogy a tényellenőr átveszi a Time magazinban közölt jellemző adatot: Donald Trump 2016. novemberi elnökké választás után, egyetlen hét (!) alatt kimerítette a nevezetes Sinclair Lewis kötetből meglévő teljes raktári készletét. A Snopes röviden összefoglalja a műben, az ironikusnak szánt címmel ellentétben, igenis lehetségesnek leírt történetet. Ekként: „A központi figura, Buzz Windrip, harsány otrombaságokkal és vér szerinti nemzeti jogaik ideológiájával csábítja a választókat. Megválasztása után a hatalma bebetonozása végett a tömegbázisát a bevándorlók, a munkanélküli segélyen élők és a liberális sajtó ellen mozgósítja.” És a tény-ellenőr megállapítja: az író eleven, habár képzelt képet festett a fokozatosan diktatúrába csúszó Egyesült Államokról, és „a könyvet mindmáig intő tanmesének tekintik”. Holott angol nyelvű, eredeti „első kiadása 1935-ben jelent meg, amikor Európa-szerte autoriter rezsimek tornáztatták az izmaikat, Amerikában azonban nehezen tudták volna elképzelni egy Hitler vagy Mussolini hatalomra jutását a szabad emberek e földjén.” Lewis művének kiindulópontja pedig éppen az, hogy „ez nálunk is megtörténhet”.
A Lewis-könyv itthon szintén elérhető, magyar fordításban. Alighanem célszerű belelapozni. Vannak, akik szerint Európában, mi több: közepének keleti fertályán divatba jön/jött a (füstölgő romok alá temetettnek vélt) történelmi retró.

One comment

Comments are closed.