A svábokról

Posted by

Hirschler Richard
Szobra eltávolítása ismét felelevenítette a vitát Nagy Imre politikusi pályájának megítéléséről. Egyre több mocskot vágnak a fejéhez. Felróják neki, hogy levezényelte 185 ezer hazai német kitelepítését 1945-48 között. Tény, hogy 1945 november és 1946 márciusa között ő töltötte be a belügyminiszteri posztot, így a kitelepítési rendeletet ő terjesztette a kormány elé, fogadtatta el (a koalíciós kormányból kilencen megszavazták, ketten szavaztak ellene, öten tartózkodtak,azaz a kisgazda miniszterek többsége) és ő is írta alá a januárban megjelent dokumentumot., De lássuk milyen hangot ütött meg némely akkori nem-kommunista személyiség ebben a témában:
Idézet a Kisgazdapárt lapjának, a Kis Újságnak 1945. április 18-i számából: „A ’német mérget’ ki kell folyatni, a ’német fekélyt’ ki kell metszeni a most már gyógyuló nemzet testéből.”
Illyés Gyula gondolata: a svábokat a Habsburgok azzal a szándékkal telepítették le, hogy a magyarokat leigázzák, ezért „nyugodt szívvel el lehet őket üldözni”.
Teleki Géza oktatásügyi miniszter: „A volksbundosokat munkatáborokban kellene számunkra hasznot hajtókká tennünk, a rendesebbeket terméketlen földekre telepíteni, ahol magas munkakultúrájuk révén még hasznot termelnének nekünk.”
Id.Antall József újjáépítési miniszter: „Nemzetpolitikai szempontból nem kétséges, hogy Magyarországnak érdeke, minél nagyobb számban hagyják el a németek az országot. Soha nem lesz ilyen alkalom, hogy megszabaduljunk a németektől.”
Tildy Zoltán: „A svábok vagyonához a földreformon keresztül kell hozzájutnunk”
Kovács Imre népi író fogalmazta meg a legelhíresültebb jelszót a batyu szimbólummal. 1945. április 22-i nyilatkozata: „Nem érdemli meg a svábság a kegyelmet. […] nincs irgalom, nincs kegyelem. A legradikálisabb megoldást követeljük: A svábokat egytől-egyig ki kell telepíteni az országból. […] Takarodjanak, úgy ahogy jöttek. Egy batyuval a hátukon.”