Tüntetni csak pontosan és szépen

Posted by

Lovas Zoltán

Sokan kérdezik régóta: mi értelme újra és újra tüntetni? MI értelme van állandóan posztolni? Felháborodni? Hiszen ezekre fittyet hányva épül-szépül, hosszú évek óta a hungarofasizmus. Nos hát:
– eltekintve a tiltakozások morális vonatkozásaitól, hogy akkor is szólni kell, ha látszólag nincsen hatása, hiszen szót emelni a rossz ellen erkölcsi kötelesség… –
1/ a tiltakozásoknak igenis VAN hatása. Ez a rendszer fél a visszhangtól, fél az erőtől, és meghátrál ha egy bizonyos ingerküszöböt elér a tiltakozás ereje. Ezt az ingerküszöb pedig ott van, ahol a rendszer médiadiktatúrájának a hatása véget ér. Magyarul: ha egy ügyben a tiltakozás a hírzárlat ellenére eléri a tudatlanságban tartott vidéki kétharmad lakosságot, akkor attól kezdve a dologról való hallgatás már káros a rendszer számára, és akkor inkább meghátrálnak a dologban. Ld pld a vasárnapi boltbezárás, vagy az olimpia ügyeit…
2/ a tiltakozások puszta léte is hírértékű, és a nagyvilág, a külső környezet innen, ebből tudja, hogy valójában a magyar társadalom nem alszik, hogy a hungarofasizmus még nem temette teljesen maga alá az országot. Már pedig ha így van, akkor még van miért kiállni, van mit segíteni, még nem lehet a gyeplőt odadobni…
3/ a tiltakozások, a valós tények és összefüggések megismertetése, kipattanása igenis erodálja a rendszert, erodálja annak tömegbázisát, s eltolja ennek a tömegbázisnak az összetételét, egyre inkább a tudatlan, iskolázatlan, politikailag haszontalan rétegek felé.
4/ a tiltakozások elriasztó hatásúak azokra a keleti diktatúrákra, melyekkel a hungarofasizmus oly szívesen összehál. Ha Putyin, Erdogan, a mindenkori kínai diktátor, az észak-koreai aktuális cár, a különféle arab olajsejkségek, az irániak, a venezuelai rémrendszer urai, vagy akár különféle neonáci szervezetek korifeusai azt látják, hogy itt rendszeresen tömegtiltakozások vannak, akkor készségük a hungarofasizmussal való kollaborációra csökkenő. S megfordítva…
5/ itt, ebben az orbánista történetben nemcsak az EU és nemcsak a NATO játssza el a maga húzd-meg ereszd meg játékait, azaz törekszik a legkülönfélébb módon a hungarofasiszta állam domesztikálására, hanem lényegében az ellenzéki tiltakozások hatása is éppen ez. Feltartóztatás, kifárasztás, lefékezés, időnyerés…
6/ a tiltakozások, tüntetések, ezek megszervezése, lebonyolódása, fokozatos radikalizálódása egy fontos értékteremtő, értékmérő, orientáló funkcióval is bír. Aki legény, leány a gáton, végülis annak van/lesz szava a ma még hallgató nagy többség előtt is… Senki ne higgye hogy a magyar társadalom nem figyeli ezeket a dolgokat nagyon is alaposan és komolyan… a mai internet-penetráció mellett még a legelhagyatottabb tanyákon, még a legelesettebb emberekhez is eljut azért ez-az. Sőt általában minden eljut…
Úgyhogy: feleim csak tiltakozzatok, tüntessetek, akciózzatok, szervezkedjetek!!! S a haza előbb-utóbb fényre derül!