„Magyarország, Orbán úr, sokkal több, mint Ön, és sokkal fontosabb.”

Posted by

Mi a kereszténydemokrácia, és mi a budapesti kormánykoalíció gyakorlata?

Guy Verhofstadt:  EP-frakcióvezető, (volt belga miniszterelnök (1999-2008) felszólalása

Elnök úr, Ön és Orbán úr bizonyos lehet abban, hogy nem fogok olyan messzire menni, mint a nemrég elhunyt John McCaine, aki az amerikai szenátusban Orbán urat úgy jellemezte, hogy „neo-fasiszta, egy ágyban Putyinnal” Ezek nem az én szavaim. Ezek korábban elhangzott szavak. És nem térek vissza a mostani jelentésben szereplő jogsértésekre sem.. Legyünk őszinték egymással: A kellemetlen igazság az, Orbán úr, hogy a mai viszonyok között Magyarország nem csatlakozhatna az Európai Unióhoz. Ma ez a helyzet.

{A hivatalos angol nyelvű jegyzőkönyv itt tapsot említ}

Valójában azt kérem Öntől {fordult Orbán Viktor felé a felszólaló}, mert szeretem Magyarországot, mindenestre szeretem az irodalmát, a kultúráját: Orbán úr hagyjon fel azzal, hogy itt – úgymond – Magyarországot, a magyar népet támadják. Ön nem Magyarország, Ön a kormány, meg egy politikai párt vezetője, és Magyarország sokkal több, mint Ön. Mert Magyarország sokkal fontosabb, mint Ön.

{A hivatalos angol nyelvű jegyzőkönyv itt tapsot említ}

Én nem Önhöz kívánok szólni, hanem az Európai néppárti kollégáimat kérem nagyon szépen, hogy amikor ma este e kérdésben döntenek, hallgassanak a lelkiismeretükre.. Én tudom, hogy ez nem könnyű, hiszen a család tagjáról van szó. Én magam is voltam hasonló helyzetben, mikor az FPŐ-t {Osztrák Szabadságpártot} képviselő Jörg Haidert kellett kitessékelni. És végül megtettük, meghallgattuk a lelkiismeretünk tanácsát, és kitettük Jörg Haidert. mert azt gondoltuk, hogy a frakció méreténél, a parlamenti súlyánál sokkal fontosabbak az elveink, mindaz, amit vallunk, és az értékeink .

A második érvem, Manfred {fordult Weber európai néppárti frakcióvezető felé} európai. Manapság létküzdelem zajlik az európai eszme programjának túlélése körül. És ha Orbán úr nyilvánosan Salvini mellé áll, nyilvánosan ennek az európai programnak a tönkretételéről beszél, akkor arra van szükség, nos: hogy ez ne történhessék meg a következő években.

Végső érvem, az – ami, elismerem, ritkán kerül itt szóba –, hogy az Európai Unió immár évtizedek óta, a kereszténydemokrácia elveire épül, mindarra, amit vallunk, meg a kereszténydemokrácia energiájára. Valamennyien ismerjük a neveket: Adenauer, Schuman, Monnet De Gasperi. E gigászok közül én most Robert Schuman szavait szeretném idézni: : „A kereszténység tanítása ez: minden ember egyenlő, és nem különböztetjük meg őket fajtájuk, színük, osztályuk vagy foglalkozásuk szerint. Kereszténységünknek, a mindenkire kiáradó testvéri szeretetnek a mindennapos gyakorlásával, védjük minden egyes ember személyes szabadságát, személyi méltóságára való jogának tiszteletben tartásával egyetemben.”

Ezért szépen kérlek titeket, kereszténydemokrata kollégáim, ismerjétek el: az, ahogyan Schuman látta a kereszténységet, sok tekintetben a homlokegyenest ellentéte az Orbán úr megosztó, szűkítő, destruktív cselekedeteinek. Kedves Kollégáim, kérlek benneteket, ez egyszer ismerjétek fel, hogy Orbán úr ama viszálynak a magva, mely végül lerombolhatja az európai eszme megvalósításának gyönyörűséges programját, és kérve kérem, hogy ma este a ti frakciótok tanácskozásán, együtt állítsuk meg ezt a rémálmot.

{A szöveg angol nyelvű jegyzőkönyvi leiratából, az ülés videó-felvételével egybevetve készített fordítást közöljük. sp)