Segédanyag további hülyeségek elkerülésére

Posted by

SERÉNY PÉTER ÍRÁSA

Tárgy: A fidesz.hu honlapján ez szerepel:

Cím:
A RIPORTEREK HATÁROK NÉLKÜL EGY SOROS SZERVEZET
alcím:
„ A Fidesz-frakció reagálása a Riporterek Határok Nélkül nyilatkozataira.
Szöveg:
A Riporterek Határok Nélkül egy Soros-szervezet. Bevallottan Soros pénzéből működik, a bevándorláspárti Soros-hálózat része. Tehát megint egy újabb bevándorláspárti Soros-szervezet próbál beleszólni a magyar médiaügyekbe és a magyar politikába. (fidesz.hu)”

Válasz:  IGEN TISZTELT FIDESZ-FRAKCIÓ! T. MAGYAR IDŐK SZERKESZTŐSÉGE!Nem tetszenének ostoba, önlejárató mocskolódás helyett (előtt) legalább tájékozódni? Szívesen szolgálok segédanyagok lelőhelyével – ajánlja fel Önöknek Serény Péter.
Nem, mintha akár pillanatig is gondolnám, hogy t. Címzetteket egyáltalán érdekelhetik a tények. Ilyen, gyermeteg feltevésről, nem kevés év alatt sikerült leszoktatniuk igencsak nem keveseket; magam is utóbbi halmazba tartozom. Valójában csupán szellemi kaland kedvéért írtam fentebb a címbeli ajánlást. Hogy lesz-e, akár csupán egyetlen egy is a t. Címzettek közül, aki legalább utólag (!) vet egy pillantást a tényekre, melyek abszolút nem ismeretéről a Riporterek Határok Nélkül nevű szervezetet pocskondiázó nyilatkozatuk, illetve annak után közlése, tanúskodik. Nem a stíluson akadok fenn, noha gyanítom, hogy az hovatovább túllép az olvashatóság „keretezésén”. . Hanem (pardon!) a pléh pofával elhadart nettó hazugságon, mint érv helyett alkalmatos „karakter-gyilkosnak” szánt jellemzésen. A hang, az még hagyján, de az a csinn-bumm-placcs, aminek nem tartalma van, csak „hangulat/keltő/felhője”, már ne vegyék zokon, engem, úgy is, mint honfitársukat, úgy is, mint a kormány büszke többsége által kezelt ország lakosát, azaz magyar embert, épp a magyarságomban sért meg. Nem hiszem, mert képtelenség, hogy Önöknek ne fájna, ha e tízmilliós közösséget, benne Önöket, személy szerint is, és engem, meg a többi honfitársunkat személy szerint és egyetemlegesen, bárki azzal a – megtervezetten – alpári modorral, és – mert a szó mégis csak a fejben előforduló dolgokat fejezi ki –, szellemi ínséggel azonosítja a mi hazánk – az én hazám – vezető pártját, áttételesen, persze kormányát, és annak pártelnök fejét, valamint az Önök hivatalosként kezelt kiadványát.
Eddig az én állításom, szemben az Önökével. Következik a bizonyítás. Fentebb segédanyagok lelőhelyeit ígérem, ajánlok hát néhány internetes forrást (biztos vagyok abban, hogy van Önök között, aki ennél jóval bővebb forrás-listát tudna ajánlani). Lássuk csak! Kézenfekvő: a Wki, azaz a Wikipédia.. Magyar címszó, ha jól látom, nem említi benne a Riporterek Határok Nélkül nevű szervezetet. De a francia, igen: ott a székelye. És az angol Wiki is tud róla. Meg természetesen van magának a szervezetnek is honlapja; mindkét előbbi forrás hivatkozik rá. Azon a szájton meg tudják találni a Támogatóink aloldalt. Rajta hosszú felsorolás. Apró érdekesség, hogy Soros tulajdonnév, sem Open Society intézményi, netán alapítványi fantázianév nem szerepel benne. (Korábbi években szerepelt, a wikik lábjegyzetei, 2015-ben a két évvel fiatalabb adatok említésekor hivatkoznak rá.) Ezek a „közösségi készítésű lexikonok”, táblázattal illusztrálják a támogatások eredet szerinti százalékos megoszlását. Ezekből kiolvasható, hogy milyen arányú a francia hivatalos, állami támogatások, a bel- és a külföldi magán, illetve alapítványi pénzek aránya. Ellenben, egyik táblázatból sem vonható le az a következtetés, amire (fájdalom, teljesen alaptalanul) méltóztattak jutni a t. Címzettek.
A szöveges leírásokban valóban előfordul Soros György, illetve alapítványának neve, több más, amerikai adományozóéval (például a Ford Alapítványéval) együtt. Az angol verzióban ekként: Sanofi-Aventis, François Pinault, Fondation de France, Soros György Open Society Instituteja, Sigrid Rausing Trust, Benetton, Szabad Kubáért Központ. A brit szöveg kiemeli a természetbeni támogatásokat, több magán csoport választotta az adományozás e formáját. A hírneves Saatchi és Saatchil ingyen alkotott meg több, kommunikációs kampányt a Riportereknek. Közfinanszírozásból támogatta a sajtó- és szólásszabadságot szolgálni óhajtó szervezetet , mások mellett,.a Svéd Nemzetközi Fejlesztési Hivatal, az Európai Bizottság Demokrácia és Emberi Jogok Európai Eszköze, a Francia Fejlesztési Hivatal, az EBESZ, az UNESCO. és {ez sok évvel korábbi adat!)} az amerikai külügy szerveként működő Nemzeti Demokrácia Alapítvány. (National Endowment for Democracy)
Egyébiránt a francia wiki-verzióból tudható: François Pinault dúsgazdag milliárdos, aki nagyáruház-birodalmak ura is, szenvedélyes műgyűjtőként megvette a híres Christie’s műkereskedő-árverező konglomerátumot. Az ő adománya történetesen milliárdos napi ingatlanpiaci értéken listázott irodaház volt a Rip)rtereknek, reprezentatív székhelyül. (A Le Figaro közlése 2010 előttről, lábjegyzettel a fr.wikin.)
A t. Urak/Hölgyek akkor is pontatlanok lehetnének, ha a fenti adatokat említenék, mert azok korábbi évek állapotából készült kivonatok. Ha a friss adatok netán érdekelnék Önöket, a Riporterek honlapján, a francia mellett angolul, spanyolul, portugálul, és néhány nem latin vagy cirill betűs írást használó nyelven azok bármikor megtalálhatók (A felsorolás hosszú, az én számítógépemen, formázva olyan három oldalnyit tesz ki.) Itt van egy egészen különös érdekesség. Történetesen sem Soros úr, sem alapítványa nem szerepel a támogatók között. Több francia minisztérium (!), egyéb ottani állami intézmény igen, és nagyszámú nemzetközi, köztük európai, szervezet is. Nem hiszem, hogy a t. Címzettek mindezt elhiszik nekem, ezért ide írom a linkeket. Most hadd beszéljenek a natúr tények, fellelésük bizonyos lehetőségének, ha úgy tetszik, kollegiális, közlésével.. (Arról nem érdemes Önöknek említést tenni, hogy akad még e honban magyar ember, aki például a Heti Válasz, például a Magyar Nemzet, például a Hír-tévé ún. „visszavételében” éppenséggel nem a sajtószabadság diadalát látja meg) Mondom tehát a források lelőhelyeit:

https://en.wikipedia.org/wiki/Reporters_Without_Borders

ez pedig a francia wiki-verzió: https://fr.wikipedia.org/wiki/Reporters_sans_fronti%C3%A8res

A támogatók listája a Riporterek honlapján: angolul https://rsf.org/en/our-supporters

és franciául: https://rsf.org/fr/nos-soutiens