Peticiónak nincs értelme

Posted by

Vásárhelyi Mária
Tegnap este és éjszaka egymás után kaptam az üzeneteket, hogy írjak alá egy petíciót, amelyben felhívjuk az EU figyelmét arra, hogy Magyarországon a szavazatok összeszámolása során választási csalás történt és megkérjük, hogy gyakoroljon nyomást a magyar kormányra a választások – EU-s biztosok részvétele melletti – megismételtetésére. Eltekintve attól, hogy az EU-nak ilyesmire nincsen lehetősége, a petícióban felsorolt érvek egyike sem támasztja alá a szervezett választási csalás vádját és nincs egyetlen megdönthetetlen bizonyíték sem erre nézve.
Az pedig effektíve nem igaz, hogy a közvéleménykutatások egészen más eredményt jeleztek elő, mint ami megvalósult. A Medián utolsó kutatása csaknem hajszál pontosan ezt az eredményt jelezte elő. Bizonyára egyes helyeken történtek csalások, a szavazatvásárlástól, a szavazók szervezett szállításáig, fenyegetés, zsarolás és más nemtelen eszközök bevetése, a szavazólapok helytelen kezelése esetleges eltűntetése stb. ám, hogy ez központilag szervezett csalás lett volna, arra senkinek nincs bizonyítéka.
Ezeket az eseteket természetesen egyenként ki kell vizsgálni és dokumentálni, adott esetben panaszt tenni, pereskedni.
De pontosan tudjuk, hogy az egész választási rendszer alapfilozófiája a csalás, ám ezt nem EU-s megfigyelőknek, hanem a választási törvény szigorú felülvizsgálatának kell megállapítania. Egy ilyen – tényekkel alá nem támasztott – petíció csak arra jó, hogy lejárassa azokat, akik az egész csaló választási rendszert akarják megváltoztatni és hitelteleníti azt a törekvést, amely a magyarországi jogi egyenlőségen alapuló, transzparens demokratikus választási rendszerért száll síkra.