Simicska tétele, avagy a két huncut

Posted by

Fábián András
Einstein ezt a tételét 1905-ben fogalmazta meg. Azt állította, hogy a test nyugalmi energiája (E) megegyezik a tömeg (m) és a fénysebesség (c) négyzetének szorzatával: E = mc², azaz a tömeg és az energia arányosak egymással. Állítását sokan megpróbálták már cáfolni, több, vagy inkább kevesebb sikerrel. Én meg sem próbálom, mivel tök béna vagyok a fizikához, a matekról nem is beszélve, ráadásul nem is erről akarok ehelyt értekezni, hanem egy másik tételről és annak jelen állásáról. Három éve, 110 évvel Einstein után, a magyar Simicska Lajos löttyös nagy indulatában megfogalmazta saját tételét: O=1G. Nem állíthatjuk, persze, és meg sem fordulna a fejünkben ilyen szentségtörés, hogy Einstein és Simicska képlete azonos hatást gyakorolna a világegyetemre és az emberiség sorsára. Úgy véljük viszont, hogy adalékul szolgálhat a mai magyar társadalom megértéséhez, s ezért, immáron ki tudja hányadszor, érdemes foglalkoznunk vele.
A tétel megfogalmazásának valóságos oka máig a két érintett közötti titkok kategóriájába tartozik, mindössze annyi szivárgott ki, hogy a konzervatív szabadságpárti S. nem értett egyet O-val abban, hogy hogyan kellene kezelni az oroszokat. Mondom, elég mocskos a történet, hiszen a lengyelek szerint O. orálisan is érintett a dologban. Anyagilag valószínűleg mindenképpen, ugyanis teljesen elkötelezte magát Putyin és az oroszok mellett. Orosz pénzből akarja rabigába hajtani a hazát. RTL klub, magyar atom stb. Ő, akiről ismert, hogy saját vállán hordta ki az orosz tankokat az országból. Igaz lehet, mert tőle magától tudjuk.
Szóval akármi is volt a harag tárgya, annak olyan fajsúlyosnak kellett lennie, hogy az odáig csókos span, a hajdani katonabajtárs, majd kollégiumi szobatárs, pártpénztárnok és pénzügyi varázsló hirtelen kész volt felrúgni mindent: százmilliárdos üzleteket, levajazott közbeszerzéseket, kötélbarátságot, megbocsátott besúgást, elsikált adótitkokat. Szóval mindent. Nyilván a nagy összefogás hosszú ideig a pontos elszámoláson alapult, mint minden igaz barátság. A szakítás után a kapcsolat bevételi oldala aztán látszólag áthelyeződött más csókosok, leginkább az amúgy nagyon butának látszó, ám valójában zseniális gázszerelő térfelére. Mi azonban egy percig se gondolhatjuk azt komolyan, hogy S. rosszul farolt ki a dologból. Nézetem szerint megvan neki ma is a tisztes haszna. Nem lennék meglepve, ha a miniszterelnök úr egymilliós megtakarításának busás kiegészítéseit is ő csatornázná be a megfelelő helyekre, ahol garantált a diszkrét hozzáférés biztonsága.
Akkor, ha eddig még nem lett volna világos, itt és most gyorsan sietek leszögezni, hogy a véleményem jottányit sem változott: nem hiszek én a két huncut (most maradjunk ennél a jelzőnél, bár tudom, hogy pukkanósabbat is lehetne mondani) szembefordulásában. Sima elévülési idők dolgoznak itt éppen, és a pénzmosáshoz szükséges hosszabb távú, zavartalan nyugalom forog fenn. Eközben a ravasz S. azért még kerített egy kis időt arra is, hogy eltréfálkozzon a Jobbikkal, belemossa őket egy csődközeli állapotba egy ravasz tiltott pártfinanszírozási üggyel, kokettáljon kicsit az LMP-vel, hiteltelenítse Hadházyt, és őket is kompromittálja. És hát ugyan hogyan is feledhetnénk az MSZP háttérembereivel való, s talán még ma is eleven, mésalliance-át. Olyan ő, mint a Piszok Alfréd nevű, többszörösen rovott múltú köztörvényes egyén és kapitány: folyton kavarja. Nem bír meglenni kavarás nélkül. Ahova odanyúl, ott csiganyálas lesz minden.
Mármost miért is mondom el ezeket? Roppant egyszerű. Szeretném megóvni néptársaimat egy kései csalódástól. Három éve ugyanis mást sem hallunk, csak Salamon Béla szállóigéjét Simicskásítva: Ha ő egyszer kinyitja a száját! Ha ő egyszer elkezd beszéééélni! No, akkor Orbánnak annyi, meg egy bambi. Mert mennyi titkok tudójává válhatott Simicska azokban a disznóságokban, amelyekben hű társa volt a tisztesség szobrának, az igaz magyar emberek miniszterelnökének? Ne legyenek kétségeink. Sok. Ezt Simicska többször sejtetni is engedte, de soha nem mondott egyetlen konkrétumot sem. Többek szerint ez az ő életbiztosítása, szerintem meg egyszerűen esze ágában sincs a jelenleginél mélyebben kompromittálni Orbánt. Megjegyzem azonban: ha egy miniszterelnök esetében olyan visszaéléseket és bűncselekményeket lehet lebegtetni, amelyekkel sakkban tartható, és az az ember még a helyén lehet, akkor az általa kormányzott országnak annyi. És valóban. Nekünk annyi.
De térjünk vissza az O=1G egyszerűségében is meggyőző tétel megalkotójához. Ostobaság lenne feltételezni, hogy Simicska valaha is elmondaná az ő édes titkait, pontosabban kettejük mocskos kis közös titkait. Egyrészt ő ezt meg is mondta: hülye lenne beszélni és magát is bajba sodorni. Másrészt semmi garancia nincs arra – feltételezve, de csak egy pillanatig csupán, hogy ez az egész összeveszés nem egy kamu -, hogy Orbán a leleplezései hatására valóban megbukik. Ha marad, akkor neki tényleg lőttek. Mehet a fészerbe létrát keresni plakát ragasztáshoz.
Ne alapozza tehát egyetlen választási párt sem (esetleg a Fideszt kivéve) a saját választási stratégiáját Simicska frenetikus coming outjára. A várakozási időtartam egészen bizonyosan a végtelenhez konvergál. A Lajosnak meg momentán más dolga van. Mindezt azért tartottam szükségesnek elmondani, mert Jabronka Richárd az Ellenszélben – mely Orbán ügyében eleddig annyi bukást megjósolt, hogy abba már többszörösen szörnyet kellett volna halnia a nyomorultnak – ezúttal Simicska atombombájának lassan időszerűvé váló bevetéséről vizionál.
Lássuk be, hogy az O=1G tétel, bár igaz és cáfolhatatlan, nem több egy jópofa tréfánál, amely sem az alkotóra sem a címzettre nézve semmiféle fenyegetést soha nem hordozott. Csupán arra volt jó, hogy a tétel megalkotójáról elterelje a csodavárók figyelmét, hadd tegye zavartalanul a dolgát a mindent elrejtő jótékony homályban. A körülmények megteremtését illetően pedig hiteles forrásból tudjuk, hogy a Fidesz-bandából messze Simicska volt mindig is a legdörzsöltebb csirkefogó. Ugyan, miért pont mostanra változott volna meg a helyze

Forrás: huppa